Sprawy seniorów

Zarząd UTW im. Haliny Szwarc uczestniczy w wydarzeniach, których skutki będą miały istotny wpływ nażycie osób starszych.

W piątek, 23 listopada 2018 r. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy spotkał się
ze starszymi mieszkańcami stolicy, aby wysłuchać ich najważniejszych potrzeb
i zapowiedzieć plan działań.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, warszawskiej rady seniorów, dzielnicowych rad seniorów oraz organizacji senioralnych, a także przewodniczącego komisji polityki senioralnej i dyrekcji biura pomocy i polityki społecznej m.st. Warszawy.

Na spotkaniu reprezentanci seniorów zaznaczyli swoje najważniejsze postulaty, takie jak przygotowanie bilansu otwarcia polityki senioralnej i mapy potrzeb seniorów, stworzenie stołecznego centrum geriatrii, wprowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do osób starszych i otwarcie miejsc aktywności seniorów.

Byliśmy tam, a filmowa relacja ze spotkania pod poniższym adresem (linkiem): https://www.youtube.com/watch?v=rjzJ7V0Tk14

 

4 grudnia 2018 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu  Komisji Polityki Senioralnej w gmachu Sejmu RP. Tematami, który zajęła się Komisja były:

  1. Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
  2. Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.

Obie informacje w załączeniu.

Informacja MKiDN na temat aktywności kulturalnej osób starszych

Informacja MSiT na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych

 

W dyskusji zasygnalizowano niejednoznaczne przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361). Chodzi tu o organizowanie wyjazdów turystycznych przez organizacje pozarządowe, non profit, takie jak UTW, Związek Emerytów i Rencistów, PTTK itp. Interpretacja tych przepisów przez Urzędy Marszałkowskie lub inne organy kontrolne jest różna  może spowodować poważne konsekwencje finansowe. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystki tłumaczył, że nie ma obaw do niepokoju. Przedstawiciele organizacji zobowiązali ministerstwo do takiego sprecyzowania Ustawy aby nie można było jej dowolnie interpretować.

Na posiedzeniu przedstawiono także braku ogólnych przepisów o obniżonych cenach biletów do kin, teatrów, imprez kulturalnych itp. Ponadto jeżeli są ulgi, to nie honoruje się jako podstawę do ulgi legitymacji UTW (podano przykład teatru w Gdyni). Następnie poruszono utrudniony dostęp seniorów (ich organizacji) do obiektów sportowych w szkołach, mimo, że wieczorem nie są wykorzystane. Wykazano, że brak tutaj chęci ze strony samorządów, które dofinansowują instytucje  kulturalne i nadzorują placówki oświatowe.

Poruszono także opór i utrudnianie wielu samorządów przy tworzeniu Rad Senioralnych. Dodatkowo brak przepisów, które jasno określałyby ich rolę w administracji. Wskazano również, że ich działalność realizowane jest ze środków prywatnych członków Rad.

Przewodnicząca posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej poinformowała gości, ze planuje opracowanie ustawy, która ureguluje wszystkie sprawy działania rad Senioralnych przy jednostkach samorządowych.

W załączeniu zdjęcia z posiedzenia Komisji.

 

W dniu 17 grudnia 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy zorganizował świąteczne spotkanie  warszawskich seniorów w siedzibie Muzeum Polin. Przedstawiciel organizacji senioralnych w skrócie przedstawili problemy, które pojawia się w 2019 r. i w najbliższych latach. Przedstawiciele Pana Prezydenta Rafał Trzaskowskiego zapoznali zebranych z zamierzeniami i planami administracji warszawskiej w poruszonych obszarach.

Po części oficjalnej odbył się koncert Grażyny Łobaszewskiej.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania.

 


Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego UTW

Zarząd i Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc mają zaszczyt zaprosić na  Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022 Uroczystość odbędzie się w piątek 15 października o godz. 16.00 w Auli Głównej CMKP W programie uroczystości: Hymn państwowy Otwarcie uroczystości i powitanie gości Wystąpienie Prezes Zarządu Ireny Moskal Wystąpienie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Podziękowania Wykład inauguracyjny wygłosi pani prof. Monika Zofia Puzianowska-Kuźnicka Gaudeamus Hymn UTW

15.09.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla UTW

Rada Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXXV/1050/2020 z dnia 27 czerwca 2020 roku przyznała Uniwersytetowi  Trzeciego Wieku Im. Haliny Szwarc Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Nagroda ta przyznawana jest osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystej LII sesji Rady Warszawy w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki 31 lipca 2021 roku w Dniu Pamięci Warszawy, poprzedzającym 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego,w uznaniu zasług […]

13.08.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

PETYCJA ZBIOROWA w sprawie funkcjonowania parlamentu seniorów

Szanowni Państwo, Bardzo proszę o zapoznanie się z Petycją do Prezydenta RP wysłaną przez Aleksandra Pieczkina w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS oraz odpowiedzi udzielonej przez Prezydium OPS, przekazanie jej delegatom OPS i zawieszenie na swoich  stronach WWW. Z poważaniem Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium OPS Załączniki:  „PETYCJA  ZBIOROWA” oraz „Stanowisko Prezydium wobec petycji Pana Pieczkina”

13.08.2021
Więcej