Sprawy seniorów

Zarząd UTW im. Haliny Szwarc uczestniczy w wydarzeniach, których skutki będą miały istotny wpływ nażycie osób starszych.

W piątek, 23 listopada 2018 r. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy spotkał się
ze starszymi mieszkańcami stolicy, aby wysłuchać ich najważniejszych potrzeb
i zapowiedzieć plan działań.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, warszawskiej rady seniorów, dzielnicowych rad seniorów oraz organizacji senioralnych, a także przewodniczącego komisji polityki senioralnej i dyrekcji biura pomocy i polityki społecznej m.st. Warszawy.

Na spotkaniu reprezentanci seniorów zaznaczyli swoje najważniejsze postulaty, takie jak przygotowanie bilansu otwarcia polityki senioralnej i mapy potrzeb seniorów, stworzenie stołecznego centrum geriatrii, wprowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do osób starszych i otwarcie miejsc aktywności seniorów.

Byliśmy tam, a filmowa relacja ze spotkania pod poniższym adresem (linkiem): https://www.youtube.com/watch?v=rjzJ7V0Tk14

 

4 grudnia 2018 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu  Komisji Polityki Senioralnej w gmachu Sejmu RP. Tematami, który zajęła się Komisja były:

  1. Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
  2. Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.

Obie informacje w załączeniu.

Informacja MKiDN na temat aktywności kulturalnej osób starszych

Informacja MSiT na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych

 

W dyskusji zasygnalizowano niejednoznaczne przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361). Chodzi tu o organizowanie wyjazdów turystycznych przez organizacje pozarządowe, non profit, takie jak UTW, Związek Emerytów i Rencistów, PTTK itp. Interpretacja tych przepisów przez Urzędy Marszałkowskie lub inne organy kontrolne jest różna  może spowodować poważne konsekwencje finansowe. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystki tłumaczył, że nie ma obaw do niepokoju. Przedstawiciele organizacji zobowiązali ministerstwo do takiego sprecyzowania Ustawy aby nie można było jej dowolnie interpretować.

Na posiedzeniu przedstawiono także braku ogólnych przepisów o obniżonych cenach biletów do kin, teatrów, imprez kulturalnych itp. Ponadto jeżeli są ulgi, to nie honoruje się jako podstawę do ulgi legitymacji UTW (podano przykład teatru w Gdyni). Następnie poruszono utrudniony dostęp seniorów (ich organizacji) do obiektów sportowych w szkołach, mimo, że wieczorem nie są wykorzystane. Wykazano, że brak tutaj chęci ze strony samorządów, które dofinansowują instytucje  kulturalne i nadzorują placówki oświatowe.

Poruszono także opór i utrudnianie wielu samorządów przy tworzeniu Rad Senioralnych. Dodatkowo brak przepisów, które jasno określałyby ich rolę w administracji. Wskazano również, że ich działalność realizowane jest ze środków prywatnych członków Rad.

Przewodnicząca posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej poinformowała gości, ze planuje opracowanie ustawy, która ureguluje wszystkie sprawy działania rad Senioralnych przy jednostkach samorządowych.

W załączeniu zdjęcia z posiedzenia Komisji.

 

W dniu 17 grudnia 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy zorganizował świąteczne spotkanie  warszawskich seniorów w siedzibie Muzeum Polin. Przedstawiciel organizacji senioralnych w skrócie przedstawili problemy, które pojawia się w 2019 r. i w najbliższych latach. Przedstawiciele Pana Prezydenta Rafał Trzaskowskiego zapoznali zebranych z zamierzeniami i planami administracji warszawskiej w poruszonych obszarach.

Po części oficjalnej odbył się koncert Grażyny Łobaszewskiej.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania.

 


Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku

30.06.2021 roku o godz. 12.00 w Małej Auli CMKP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie. Porządek obrad: Otwarcie obrad Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Przyjęcie porządku obrad Wybór Komisji: – mandatowo – skrutacyjnej – uchwał i wniosków Stwierdzenie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowym zwołaniu Zebrania oraz o jego pełnomocności do podejmowania uchwał Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akademickim 2020/2021 Przedstawienie bilansu i rachunku […]

25.06.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Życzenia od Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo! Pragnę przekazać bardzo serdeczne życzenia z okazji Świat Wielkanocnych. Ten szczególny czas Zmartwychwstania Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią, wiosna, budząca się przyroda to czas radości i uśmiechu. Niestety żyjemy w niepokoju o zdrowie i życie, często samotności niosącej różne kłopoty. To już drugi rok nieczynnego Uniwersytetu, brak możliwości spotkań, nauki i wspólnego przeżywania wydarzeń radosnych i trudnych. Szanowni Państwo, razem z zarządem i wolontariuszami staramy […]

01.04.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Życzenia świąteczne dla słuchaczy UTW

Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca 2020 roku, który jest szczególnie trudny. Pandemia Covid-19 uniemożliwiła nam normalne działanie UTW. Jubileusz 45-lecia naszego Uniwersytetu został odwołany. Obowiązkowa izolacja oraz zakaz organizowania spotkań uniemożliwiły podjecie planowanej działalności. Pomimo tych trudności pewne wydarzenia dały nadzieje i satysfakcję: W dniu 28 września br. Senat RP pojął uchwalę z okazji 45-lecia ruchu UTW w Polsce. Rada m. st. Warszawy uhonorowała naszą […]

21.12.2020
Więcej