Walne zebranie członków UTW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Haliny Szwarc w Warszawie
w dniu 13.04.2018 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji
  • mandatowo-skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowym zwołaniu Zebrania oraz o jego pełnomocności do podejmowania uchwał
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 7. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 12. Omówienie planu finansowego na 2018 rok i programu działalności UTW
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok
 15. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Sprawozdanie, bilans i rachunek wyników z działalności UTW do wglądu w siedzibie UTW, pokój 415a, IV piętro.

Za Zarząd
Irena Moskal

 

Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 – odwołane

Szanowni Państwo! W dniu 20 października otrzymaliśmy „Decyzję Wojewody Mazowieckiego” o zawieszeniu działalności od 19 października do odwołania. Zmuszeni jesteśmy więc odwołać planowaną na 30 października 2020 Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. Dyrekcja CMKP zaproponowała pomoc w przygotowaniu tej uroczystości zdalnie. Mam nadzieję, że pokonamy występujące trudności i ok. 15 listopada będziemy mogli zaprezentować Państwu tak oczekiwaną uroczystość. Następne działania będziemy Państwu podawać systematycznie przez e-mail i i na stronie internetowej. Korzystając z tej możliwości pragnę wszystkich serdecznie […]

29.10.2020
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Komunikat Fundacji OP UTW o zdalnych wykładach dla UTW

Szanowni Państwo, zostaliśmy zakwalifikowani do tzw. czerwonej strefy Covid-19, co oznacza liczne ograniczenia w spotkaniach, wykładach plenarnych itp. aktywnościach. Tym częściej  i więcej korzystamy z  Internetu. Róbmy to bezpiecznie, chrońmy swoje konta bankowe i prywatność bowiem w internecie  grasują  także  wszelkiego rodzaju oszuści, naciągacze, osoby wyłudzające dane osobowe itp. Zapraszamy na cykl zdalnych wykładów i porad obrazujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci  oraz inne filmiki […]

20.10.2020
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczna rada miasta przyznała w 2020 r. nagrody m.st. Warszawy. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy głosowało 55 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwalą, nagrodę m.st. Warszawy otrzymali: Waldemar Dąbrowski, Agata Kaczmarska, Czesław Lewandowski, Krystyna Lewkowicz, Wojciech Mann, Zofia Milska-Wrzosińska, Jan Młynarski, Maret Mucajewa, Tadeusz Rolke, Adam Sajnuk, Barbara Siedlicka, […]

01.10.2020
Więcej