Walne zebranie członków UTW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Haliny Szwarc w Warszawie
w dniu 13.04.2018 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji
  • mandatowo-skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowym zwołaniu Zebrania oraz o jego pełnomocności do podejmowania uchwał
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 7. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 12. Omówienie planu finansowego na 2018 rok i programu działalności UTW
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok
 15. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Sprawozdanie, bilans i rachunek wyników z działalności UTW do wglądu w siedzibie UTW, pokój 415a, IV piętro.

Za Zarząd
Irena Moskal

 

Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Życzenia świąteczne dla słuchaczy UTW

Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca 2020 roku, który jest szczególnie trudny. Pandemia Covid-19 uniemożliwiła nam normalne działanie UTW. Jubileusz 45-lecia naszego Uniwersytetu został odwołany. Obowiązkowa izolacja oraz zakaz organizowania spotkań uniemożliwiły podjecie planowanej działalności. Pomimo tych trudności pewne wydarzenia dały nadzieje i satysfakcję: W dniu 28 września br. Senat RP pojął uchwalę z okazji 45-lecia ruchu UTW w Polsce. Rada m. st. Warszawy uhonorowała naszą […]

21.12.2020
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 – odwołane

Szanowni Państwo! W dniu 20 października otrzymaliśmy „Decyzję Wojewody Mazowieckiego” o zawieszeniu działalności od 19 października do odwołania. Zmuszeni jesteśmy więc odwołać planowaną na 30 października 2020 Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. Dyrekcja CMKP zaproponowała pomoc w przygotowaniu tej uroczystości zdalnie. Mam nadzieję, że pokonamy występujące trudności i ok. 15 listopada będziemy mogli zaprezentować Państwu tak oczekiwaną uroczystość. Następne działania będziemy Państwu podawać systematycznie przez e-mail i i na stronie internetowej. Korzystając z tej możliwości pragnę wszystkich serdecznie […]

29.10.2020
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Komunikat Fundacji OP UTW o zdalnych wykładach dla UTW

Szanowni Państwo, zostaliśmy zakwalifikowani do tzw. czerwonej strefy Covid-19, co oznacza liczne ograniczenia w spotkaniach, wykładach plenarnych itp. aktywnościach. Tym częściej  i więcej korzystamy z  Internetu. Róbmy to bezpiecznie, chrońmy swoje konta bankowe i prywatność bowiem w internecie  grasują  także  wszelkiego rodzaju oszuści, naciągacze, osoby wyłudzające dane osobowe itp. Zapraszamy na cykl zdalnych wykładów i porad obrazujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci  oraz inne filmiki […]

20.10.2020
Więcej