Walne zebranie członków UTW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Haliny Szwarc w Warszawie
w dniu 13.04.2018 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji
  • mandatowo-skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowym zwołaniu Zebrania oraz o jego pełnomocności do podejmowania uchwał
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 7. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 12. Omówienie planu finansowego na 2018 rok i programu działalności UTW
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok
 15. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Sprawozdanie, bilans i rachunek wyników z działalności UTW do wglądu w siedzibie UTW, pokój 415a, IV piętro.

Za Zarząd
Irena Moskal

 

Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego UTW

Zarząd i Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc mają zaszczyt zaprosić na  Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022 Uroczystość odbędzie się w piątek 15 października o godz. 16.00 w Auli Głównej CMKP W programie uroczystości: Hymn państwowy Otwarcie uroczystości i powitanie gości Wystąpienie Prezes Zarządu Ireny Moskal Wystąpienie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Podziękowania Wykład inauguracyjny wygłosi pani prof. Monika Zofia Puzianowska-Kuźnicka Gaudeamus Hymn UTW

15.09.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla UTW

Rada Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXXV/1050/2020 z dnia 27 czerwca 2020 roku przyznała Uniwersytetowi  Trzeciego Wieku Im. Haliny Szwarc Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Nagroda ta przyznawana jest osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystej LII sesji Rady Warszawy w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki 31 lipca 2021 roku w Dniu Pamięci Warszawy, poprzedzającym 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego,w uznaniu zasług […]

13.08.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

PETYCJA ZBIOROWA w sprawie funkcjonowania parlamentu seniorów

Szanowni Państwo, Bardzo proszę o zapoznanie się z Petycją do Prezydenta RP wysłaną przez Aleksandra Pieczkina w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS oraz odpowiedzi udzielonej przez Prezydium OPS, przekazanie jej delegatom OPS i zawieszenie na swoich  stronach WWW. Z poważaniem Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium OPS Załączniki:  „PETYCJA  ZBIOROWA” oraz „Stanowisko Prezydium wobec petycji Pana Pieczkina”

13.08.2021
Więcej