Walne Zebranie Członków UTW im. Haliny Szwarc

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie
w dniu 05.05.2014 roku o godz. 16.00

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji
  – mandatowo-skrutacyjnej
  – uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2013 rok
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu , bilansu i rachunku wyników za 2013 rok
  – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013rok
 11. Omówienie planu finansowego na 2014 rok i programu działalności UTW
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2014 rok
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad

Sprawozdanie, bilans, rachunek wyników oraz propozycje finansowe i
działalności UTW do wglądu w siedzibie UTW ul.Cegłowska 68.

Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Życzenia od Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo! Pragnę przekazać bardzo serdeczne życzenia z okazji Świat Wielkanocnych. Ten szczególny czas Zmartwychwstania Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią, wiosna, budząca się przyroda to czas radości i uśmiechu. Niestety żyjemy w niepokoju o zdrowie i życie, często samotności niosącej różne kłopoty. To już drugi rok nieczynnego Uniwersytetu, brak możliwości spotkań, nauki i wspólnego przeżywania wydarzeń radosnych i trudnych. Szanowni Państwo, razem z zarządem i wolontariuszami staramy […]

01.04.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Życzenia świąteczne dla słuchaczy UTW

Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca 2020 roku, który jest szczególnie trudny. Pandemia Covid-19 uniemożliwiła nam normalne działanie UTW. Jubileusz 45-lecia naszego Uniwersytetu został odwołany. Obowiązkowa izolacja oraz zakaz organizowania spotkań uniemożliwiły podjecie planowanej działalności. Pomimo tych trudności pewne wydarzenia dały nadzieje i satysfakcję: W dniu 28 września br. Senat RP pojął uchwalę z okazji 45-lecia ruchu UTW w Polsce. Rada m. st. Warszawy uhonorowała naszą […]

21.12.2020
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 – odwołane

Szanowni Państwo! W dniu 20 października otrzymaliśmy „Decyzję Wojewody Mazowieckiego” o zawieszeniu działalności od 19 października do odwołania. Zmuszeni jesteśmy więc odwołać planowaną na 30 października 2020 Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. Dyrekcja CMKP zaproponowała pomoc w przygotowaniu tej uroczystości zdalnie. Mam nadzieję, że pokonamy występujące trudności i ok. 15 listopada będziemy mogli zaprezentować Państwu tak oczekiwaną uroczystość. Następne działania będziemy Państwu podawać systematycznie przez e-mail i i na stronie internetowej. Korzystając z tej możliwości pragnę wszystkich serdecznie […]

29.10.2020
Więcej