Życzenia od Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo!

Pragnę przekazać bardzo serdeczne życzenia z okazji Świat Wielkanocnych.

Ten szczególny czas Zmartwychwstania Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią, wiosna, budząca się przyroda to czas radości i uśmiechu.

Niestety żyjemy w niepokoju o zdrowie i życie, często samotności niosącej różne kłopoty.

To już drugi rok nieczynnego Uniwersytetu, brak możliwości spotkań, nauki i wspólnego przeżywania wydarzeń radosnych i trudnych.

Szanowni Państwo, razem z zarządem i wolontariuszami staramy się utrzymać z Państwem łączność.

Drodzy koleżanki i koledzy starajmy się by każdy dzień przeżywać z nadzieją, że wiosna przyniesie zakończenie pandemii i znów będziemy mogli wspólnie odrobić stracony czas, cieszyć się ze spotkań
i różnorodnych inicjatyw, które przywrócą czas radości, wolnego wyboru i wzajemnego działania, czego z całego serca Państwu życzę

w imieniu
Zarządu UTW im. Haliny Szwarc,
własnym i słuchaczy

Irena Moskal

Zmartwychwstanie

Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego UTW

Zarząd i Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc mają zaszczyt zaprosić na  Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022 Uroczystość odbędzie się w piątek 15 października o godz. 16.00 w Auli Głównej CMKP W programie uroczystości: Hymn państwowy Otwarcie uroczystości i powitanie gości Wystąpienie Prezes Zarządu Ireny Moskal Wystąpienie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Podziękowania Wykład inauguracyjny wygłosi pani prof. Monika Zofia Puzianowska-Kuźnicka Gaudeamus Hymn UTW

15.09.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla UTW

Rada Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXXV/1050/2020 z dnia 27 czerwca 2020 roku przyznała Uniwersytetowi  Trzeciego Wieku Im. Haliny Szwarc Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Nagroda ta przyznawana jest osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystej LII sesji Rady Warszawy w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki 31 lipca 2021 roku w Dniu Pamięci Warszawy, poprzedzającym 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego,w uznaniu zasług […]

13.08.2021
Więcej
Aktualności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

PETYCJA ZBIOROWA w sprawie funkcjonowania parlamentu seniorów

Szanowni Państwo, Bardzo proszę o zapoznanie się z Petycją do Prezydenta RP wysłaną przez Aleksandra Pieczkina w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS oraz odpowiedzi udzielonej przez Prezydium OPS, przekazanie jej delegatom OPS i zawieszenie na swoich  stronach WWW. Z poważaniem Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium OPS Załączniki:  „PETYCJA  ZBIOROWA” oraz „Stanowisko Prezydium wobec petycji Pana Pieczkina”

13.08.2021
Więcej