Sprawy seniorów

Zarząd UTW im. Haliny Szwarc uczestniczy w wydarzeniach, których skutki będą miały istotny wpływ nażycie osób starszych.

W piątek, 23 listopada 2018 r. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy spotkał się
ze starszymi mieszkańcami stolicy, aby wysłuchać ich najważniejszych potrzeb
i zapowiedzieć plan działań.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, warszawskiej rady seniorów, dzielnicowych rad seniorów oraz organizacji senioralnych, a także przewodniczącego komisji polityki senioralnej i dyrekcji biura pomocy i polityki społecznej m.st. Warszawy.

Na spotkaniu reprezentanci seniorów zaznaczyli swoje najważniejsze postulaty, takie jak przygotowanie bilansu otwarcia polityki senioralnej i mapy potrzeb seniorów, stworzenie stołecznego centrum geriatrii, wprowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do osób starszych i otwarcie miejsc aktywności seniorów.

Byliśmy tam, a filmowa relacja ze spotkania pod poniższym adresem (linkiem): https://www.youtube.com/watch?v=rjzJ7V0Tk14

 

4 grudnia 2018 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu  Komisji Polityki Senioralnej w gmachu Sejmu RP. Tematami, który zajęła się Komisja były:

  1. Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
  2. Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.

Obie informacje w załączeniu.

Informacja MKiDN na temat aktywności kulturalnej osób starszych

Informacja MSiT na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych

 

W dyskusji zasygnalizowano niejednoznaczne przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361). Chodzi tu o organizowanie wyjazdów turystycznych przez organizacje pozarządowe, non profit, takie jak UTW, Związek Emerytów i Rencistów, PTTK itp. Interpretacja tych przepisów przez Urzędy Marszałkowskie lub inne organy kontrolne jest różna  może spowodować poważne konsekwencje finansowe. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystki tłumaczył, że nie ma obaw do niepokoju. Przedstawiciele organizacji zobowiązali ministerstwo do takiego sprecyzowania Ustawy aby nie można było jej dowolnie interpretować.

Na posiedzeniu przedstawiono także braku ogólnych przepisów o obniżonych cenach biletów do kin, teatrów, imprez kulturalnych itp. Ponadto jeżeli są ulgi, to nie honoruje się jako podstawę do ulgi legitymacji UTW (podano przykład teatru w Gdyni). Następnie poruszono utrudniony dostęp seniorów (ich organizacji) do obiektów sportowych w szkołach, mimo, że wieczorem nie są wykorzystane. Wykazano, że brak tutaj chęci ze strony samorządów, które dofinansowują instytucje  kulturalne i nadzorują placówki oświatowe.

Poruszono także opór i utrudnianie wielu samorządów przy tworzeniu Rad Senioralnych. Dodatkowo brak przepisów, które jasno określałyby ich rolę w administracji. Wskazano również, że ich działalność realizowane jest ze środków prywatnych członków Rad.

Przewodnicząca posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej poinformowała gości, ze planuje opracowanie ustawy, która ureguluje wszystkie sprawy działania rad Senioralnych przy jednostkach samorządowych.

W załączeniu zdjęcia z posiedzenia Komisji.

 

W dniu 17 grudnia 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy zorganizował świąteczne spotkanie  warszawskich seniorów w siedzibie Muzeum Polin. Przedstawiciel organizacji senioralnych w skrócie przedstawili problemy, które pojawia się w 2019 r. i w najbliższych latach. Przedstawiciele Pana Prezydenta Rafał Trzaskowskiego zapoznali zebranych z zamierzeniami i planami administracji warszawskiej w poruszonych obszarach.

Po części oficjalnej odbył się koncert Grażyny Łobaszewskiej.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania.

 


Aktualności UTW

Komunikat Fundacji OP UTW o zdalnych wykładach dla UTW

Szanowni Państwo, zostaliśmy zakwalifikowani do tzw. czerwonej strefy Covid-19, co oznacza liczne ograniczenia w spotkaniach, wykładach plenarnych itp. aktywnościach. Tym częściej  i więcej korzystamy z  Internetu. Róbmy to bezpiecznie, chrońmy swoje konta bankowe i prywatność bowiem w internecie  grasują  także  wszelkiego rodzaju oszuści, naciągacze, osoby wyłudzające dane osobowe itp. Zapraszamy na cykl zdalnych wykładów i porad obrazujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci  oraz inne filmiki […]

20.10.2020
Więcej
Aktualności UTW

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczna rada miasta przyznała w 2020 r. nagrody m.st. Warszawy. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy głosowało 55 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwalą, nagrodę m.st. Warszawy otrzymali: Waldemar Dąbrowski, Agata Kaczmarska, Czesław Lewandowski, Krystyna Lewkowicz, Wojciech Mann, Zofia Milska-Wrzosińska, Jan Młynarski, Maret Mucajewa, Tadeusz Rolke, Adam Sajnuk, Barbara Siedlicka, […]

01.10.2020
Więcej
Aktualności UTW

45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Senacie RP

29 września 2020 r. było wielkim święto polskich Seniorów. Tego dnia Senat RP uchwalił uchwałę dotycząca uhonorowaniu 45-lecia dorobku ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uroczysty akt z rąk Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego odebrała Krystyna Lewkowicz Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW oraz przedstawiciele 10 przodujących Uniwersytetów.   To wielkie święto nie tylko dla UTW ale całej społeczności polskich seniorów. Po 4.letniej emigracji, Senat RP przywraca nam godność […]

30.09.2020
Więcej