Walne zebranie członków UTW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.Haliny Szwarc w Warszawie
w dniu 13.04.2018 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji
  • mandatowo-skrutacyjnej
  • uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowym zwołaniu Zebrania oraz o jego pełnomocności do podejmowania uchwał
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 7. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
 8. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku wyników za 2017 rok
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 12. Omówienie planu finansowego na 2018 rok i programu działalności UTW
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok
 15. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Sprawozdanie, bilans i rachunek wyników z działalności UTW do wglądu w siedzibie UTW, pokój 415a, IV piętro.

Za Zarząd
Irena Moskal

 

Aktualności UTW

Komunikat Fundacji OP UTW o zdalnych wykładach dla UTW

Szanowni Państwo, zostaliśmy zakwalifikowani do tzw. czerwonej strefy Covid-19, co oznacza liczne ograniczenia w spotkaniach, wykładach plenarnych itp. aktywnościach. Tym częściej  i więcej korzystamy z  Internetu. Róbmy to bezpiecznie, chrońmy swoje konta bankowe i prywatność bowiem w internecie  grasują  także  wszelkiego rodzaju oszuści, naciągacze, osoby wyłudzające dane osobowe itp. Zapraszamy na cykl zdalnych wykładów i porad obrazujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci  oraz inne filmiki […]

20.10.2020
Więcej
Aktualności UTW

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczna rada miasta przyznała w 2020 r. nagrody m.st. Warszawy. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy głosowało 55 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwalą, nagrodę m.st. Warszawy otrzymali: Waldemar Dąbrowski, Agata Kaczmarska, Czesław Lewandowski, Krystyna Lewkowicz, Wojciech Mann, Zofia Milska-Wrzosińska, Jan Młynarski, Maret Mucajewa, Tadeusz Rolke, Adam Sajnuk, Barbara Siedlicka, […]

01.10.2020
Więcej
Aktualności UTW

45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Senacie RP

29 września 2020 r. było wielkim święto polskich Seniorów. Tego dnia Senat RP uchwalił uchwałę dotycząca uhonorowaniu 45-lecia dorobku ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uroczysty akt z rąk Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego odebrała Krystyna Lewkowicz Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW oraz przedstawiciele 10 przodujących Uniwersytetów.   To wielkie święto nie tylko dla UTW ale całej społeczności polskich seniorów. Po 4.letniej emigracji, Senat RP przywraca nam godność […]

30.09.2020
Więcej