Walne Zebranie Członków UTW im. Haliny Szwarc

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie
w dniu 05.05.2014 roku o godz. 16.00

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji
  – mandatowo-skrutacyjnej
  – uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2013 rok
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu , bilansu i rachunku wyników za 2013 rok
  – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013rok
 11. Omówienie planu finansowego na 2014 rok i programu działalności UTW
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2014 rok
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad

Sprawozdanie, bilans, rachunek wyników oraz propozycje finansowe i
działalności UTW do wglądu w siedzibie UTW ul.Cegłowska 68.

Aktualności UTW

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczna rada miasta przyznała w 2020 r. nagrody m.st. Warszawy. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy głosowało 55 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwalą, nagrodę m.st. Warszawy otrzymali: Waldemar Dąbrowski, Agata Kaczmarska, Czesław Lewandowski, Krystyna Lewkowicz, Wojciech Mann, Zofia Milska-Wrzosińska, Jan Młynarski, Maret Mucajewa, Tadeusz Rolke, Adam Sajnuk, Barbara Siedlicka, […]

01.10.2020
Więcej
Aktualności UTW

45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Senacie RP

29 września 2020 r. było wielkim święto polskich Seniorów. Tego dnia Senat RP uchwalił uchwałę dotycząca uhonorowaniu 45-lecia dorobku ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uroczysty akt z rąk Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego odebrała Krystyna Lewkowicz Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW oraz przedstawiciele 10 przodujących Uniwersytetów.   To wielkie święto nie tylko dla UTW ale całej społeczności polskich seniorów. Po 4.letniej emigracji, Senat RP przywraca nam godność […]

30.09.2020
Więcej
Aktualności UTW

VI sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2020 r. w Senacie odbyła się VI sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. To wielkie wydarzenie i milowy krok w powrocie OPS do Parlamentu. W sesji wzięło udział łącznie z gośćmi honorowymi i prelegentami maksymalnie 100 osób, a więc średnio po 5 delegatów z województwa. Wykorzystano dobrze stworzoną przez Marszałka Senatu RP szansę spotkania się, chociażby w ograniczonym gronie delegatów i gości oraz możliwość dyskusji z przedstawicielami rządu, samorządu i parlamentu dla wspólnej sprawy, jaką jest dobro […]

30.09.2020
Więcej