42 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków 20 – 22.09.2018 r.

Zapraszamy na spotkanie Konsultanta Krajowego z lekarzami szkolącymi się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na temat sposobu zakończenia specjalizacji i formy egzaminu końcowego, które odbędzie się w Centrum Kongresowym (ICE) w Krakowie w Sali widokowej,  o godz. 13.10-13.30

Program:

  1. Informacja Konsultanta Krajowego nt. programu specjalizacji, obowiązków kierowników specjalizacji i specjalizujących się.
  2. Ankieta dotycząca formy egzaminu specjalizacyjnego.

 

 

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej