486 posiedzenie Rady Naukowej CMKP zamykające kadencję 2013-2017

28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej CMKP zamykające kadencję 2013-2017.
Prof. Ryszard Gellert – Dyrektor CMKP, podsumował efekty czteroletniego okresu prac Rady Naukowej i podziękował członkom Rady za ich wkład na rzecz rozwoju naszej Uczelni, wręczając pamiątkowe dyplomy.

W programie posiedzenia Rady znalazły się również podziękowania dla dr n. med. Mieczysława Błaszczyka w dowód uznania dokonań w czasie 10-letniego kierowania Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Adama Grucy oraz za zasługi dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Na wniosek Dyrektora CMKP,  dr n. med. Mieczysław Błaszczyk uhonorowany został przez Radę Naukową – Medalem Honoris Causa Educationis.

Prof. Ryszard Gellert złożył także podziękowania dla: Prof. Adama Torbickiego, za największy sumaryczny  IF publikacji w latach 2013 – 2016 oraz Prof. Andrzeja Budaja i Prof. Jarosława Reguły za szczególnie wysoki sumaryczny IF publikacji w tych latach.

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej