ADAMED SMARTUP

25 lipca 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego ponownie gościliśmy zdolną młodzież z całej Polski, uczestników obozu naukowego ogólnopolskiej akcji Adamed SmartUp. W zajęciach uczestniczyło 25 osób.

W Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodku Symulacji,  uczestnicy mogli zapoznać się z tajnikami symulacji medycznej, zaawansowanymi symulatorami pacjentów, symulatorem ambulansu. Mieli okazję również przejść szkolenie z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej  CMKP zaprezentował pracownie izolacji i analizy kwasów  nukleinowych i białek, PCR czasu rzeczywistego oraz aparaturę do hodowli mikrobiologicznych. Uczestnicy zapoznali się też z pracownią mikroskopii fluorescencyjnej, w tym z obrazowaniem za pomocą mikroskopu konfokalnego.

 

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej