Debaty „Inspiracja i Integracja – od Kliniki do Laboratorium”

Cykl debat tematycznych pod wspólnym tytułem „Inspiracja i Integracja – od Kliniki do Laboratorium”.

Pierwsza debata nt: „Wyzwania współczesnej nefrologii i urologii” odbyła się 13 grudnia 2019 r. Następne spotkania będą odbywały się raz w miesiącu.

Ideą cyklu debat jest uzyskanie inspiracji do podejmowania nowych tematów badawczych oraz integracja środowiska medycznego i naukowego CMKP w formie interdyscyplinarnej współpracy naukowej. Debata stanowi unikalną możliwość bezpośredniej wymiany zainteresowań, doświadczeń i dyskusji klinicystów – specjalistów z różnych dziedzin oraz pracowników naukowych zakładów i pracowni CMKP.

Skorzystanie z dorobku na styku badań naukowych i praktyki klinicznej, poprzez podjęcie współpracy, bezpośrednio przełoży się na możliwość pozyskania funduszy na prowadzenie dalszych badań i publikacje naukowe.

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej