Dyplom Uznania

Z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
prof. Teresa Jackowska otrzymała Dyplom Uznania z okazji Jubileuszu 110-lecia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Z inicjatywy Sejmiku Województwa Mazowieckiego Oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którego Przewodniczącą jest prof. Teresa Jackowska otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Mazowsza.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej