Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

9 października 2019 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Współgospodarzami byli: prof. Wojciech Bik – Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor oraz prof. Wojciech Zgliczyński – Z-ca Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektor.

Na uroczystość Inauguracji przybyli:

Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Pan dr hab. Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny i Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego
Pani Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Renata Mantur Zastępca dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Pan Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta
Pan dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak Z-ca Dyrektora CEM

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również obecni Rektorzy, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani uczelni warszawskich. Szczególnie gorąco powitani zostali Rektorzy Seniorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pan prof. Marek Krawczyk Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP oraz Prof. Leszek Pączek, a także byli Dyrektorzy CMKP: prof. Joanna Jędrzejczak, prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. Walerian Staszkiewicz, prof. Bohdan Lewartowski. Profesor Ryszard Gellert powitał przedstawicieli instytutów i towarzystw naukowych, samorządów zawodów medycznych, a także Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, wśród których nie zabrakło pracowników naukowych CMKP. Jak co roku w Inauguracji uczestniczyli również dyrektorzy szpitali klinicznych CMKP, a także dyrektorzy oraz przedstawiciele szpitali, instytucji i firm ściśle współpracujących z CMKP.

Przed wystąpieniem Profesora Ryszarda Gellerta głos zabrała Pani Halina Szymańska Szef Kancelarii Rzeczypospolitej Polskiej i odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.

List Prezydenta RP

Ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uczelni, poprowadził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Aktu dekoracji dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Minister Halina Szymańska.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny uhonorowani zostali:

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – prof. Jerzy Ostrowski

Złotym Krzyżem Zasługi – prof. Teresa Jackowska

Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Brązowym Krzyżem Zasługi – dr n. med. Przemysław Szostek.

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Dorota Czubczenko, Iwona Milczarek oraz Jolanta Piotrowska.

Ceremonię wręczenia medali resortowych poprowadził prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowychProrektor.

Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” Minister Zdrowia przyznał dr n. med. Justynie Grudziąż-Sękowskiej.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej odznaczył prof. Ryszarda Gellerta i dr n. med. Piotra Zakrzewskiego.

Aktu dekoracji w imieniu Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dokonała Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko.

Po raz pierwszy w historii Uczelni Rada Naukowa CMKP uhonorowała tytułem „Doktora Honorowego CMKP” Panią Minister Józefę Szczurek-Żelazko.

Podczas uroczystości wręczono również Medale Honoris Causa Educationis przyznane przez Kapitułę Medalu:

Panu Profesorowi Łukaszowi Szumowskiemu
Doktorowi Konstantemu Radziwiłłowi
Prof. Jerzemu Woźnickiemu
Panu Markowi Kucińskiemu

 

Kolejnym miłym akcentem uroczystości były odznaczenia „Zasłużony dla CMKP” i „Zasłużony Pracownik CMKP”.

Odznakę „Zasłużony dla CMKP” z rąk prof. Ryszarda Gellerta Dyrektora CMKP otrzymali:

Pani Katarzyna Chmielewska

Pan prof. dr hab. Roman Danielewicz

Pani dr Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Odznakę „Zasłużony pracownik CMKP” otrzymali:

Pani prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

dr Zbigniew Węgrzyn

Pan Michał Waszkiewicz

Podczas Inauguracji odbyła się immatrykulacja, podczas której uroczyste ślubowanie złożyli słuchacze Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Tekst ślubowania odczytała Pani Profesor CMKP Urszula Mackiewicz – Dyrektor i Dziekan Szkoły Kształcenia Doktorantów CMKP. Szkołę Doktorską wraz z CMKP tworzą:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Im. Macieja Nałęcza PAN

 

 

Nowych studentów Studiów Doktoranckich przywitała pani Karolina Nowak.

W dalszej części uroczystości Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert wręczył dyplomy doktora habilitowanego, natomiast Prof. Michał Mączewski – Dyrektor i Dziekan Szkoły Nauk Medycznych CMKP dokonał uroczystej promocji doktorów nauk medycznych, odczytując tradycyjny łaciński tekst ślubowania.

Uroczystość zwieńczył znakomitym wykładem inauguracyjnym pt. „Współczesne cywilizacyjne plagi zdrowotne” prof. Andrzej Więcek, wybitny nefrolog.

Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://www.cmkp.edu.pl/zdjecia/2019-inauguracja/

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej