Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

9 października 2019 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Współgospodarzami byli: prof. Wojciech Bik – Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor oraz prof. Wojciech Zgliczyński – Z-ca Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektor.

Na uroczystość Inauguracji przybyli:

Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Pan dr hab. Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny i Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego
Pani Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Renata Mantur Zastępca dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Pan Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta
Pan dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak Z-ca Dyrektora CEM

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również obecni Rektorzy, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani uczelni warszawskich. Szczególnie gorąco powitani zostali Rektorzy Seniorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pan prof. Marek Krawczyk Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP oraz Prof. Leszek Pączek, a także byli Dyrektorzy CMKP: prof. Joanna Jędrzejczak, prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. Walerian Staszkiewicz, prof. Bohdan Lewartowski. Profesor Ryszard Gellert powitał przedstawicieli instytutów i towarzystw naukowych, samorządów zawodów medycznych, a także Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, wśród których nie zabrakło pracowników naukowych CMKP. Jak co roku w Inauguracji uczestniczyli również dyrektorzy szpitali klinicznych CMKP, a także dyrektorzy oraz przedstawiciele szpitali, instytucji i firm ściśle współpracujących z CMKP.

Przed wystąpieniem Profesora Ryszarda Gellerta głos zabrała Pani Halina Szymańska Szef Kancelarii Rzeczypospolitej Polskiej i odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.

List Prezydenta RP

Ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uczelni, poprowadził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Aktu dekoracji dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Minister Halina Szymańska.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny uhonorowani zostali:

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – prof. Jerzy Ostrowski

Złotym Krzyżem Zasługi – prof. Teresa Jackowska

Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

Brązowym Krzyżem Zasługi – dr n. med. Przemysław Szostek.

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Dorota Czubczenko, Iwona Milczarek oraz Jolanta Piotrowska.

Ceremonię wręczenia medali resortowych poprowadził prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowychProrektor.

Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” Minister Zdrowia przyznał dr n. med. Justynie Grudziąż-Sękowskiej.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej odznaczył prof. Ryszarda Gellerta i dr n. med. Piotra Zakrzewskiego.

Aktu dekoracji w imieniu Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dokonała Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko.

Po raz pierwszy w historii Uczelni Rada Naukowa CMKP uhonorowała tytułem „Doktora Honorowego CMKP” Panią Minister Józefę Szczurek-Żelazko.

Podczas uroczystości wręczono również Medale Honoris Causa Educationis przyznane przez Kapitułę Medalu:

Panu Profesorowi Łukaszowi Szumowskiemu
Doktorowi Konstantemu Radziwiłłowi
Prof. Jerzemu Woźnickiemu
Panu Markowi Kucińskiemu

 

Kolejnym miłym akcentem uroczystości były odznaczenia „Zasłużony dla CMKP” i „Zasłużony Pracownik CMKP”.

Odznakę „Zasłużony dla CMKP” z rąk prof. Ryszarda Gellerta Dyrektora CMKP otrzymali:

Pani Katarzyna Chmielewska

Pan prof. dr hab. Roman Danielewicz

Pani dr Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Odznakę „Zasłużony pracownik CMKP” otrzymali:

Pani prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

dr Zbigniew Węgrzyn

Pan Michał Waszkiewicz

Podczas Inauguracji odbyła się immatrykulacja, podczas której uroczyste ślubowanie złożyli słuchacze Wspólnej Szkoły Doktorskiej. Tekst ślubowania odczytała Pani Profesor CMKP Urszula Mackiewicz – Dyrektor i Dziekan Szkoły Kształcenia Doktorantów CMKP. Szkołę Doktorską wraz z CMKP tworzą:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Im. Macieja Nałęcza PAN

 

 

Nowych studentów Studiów Doktoranckich przywitała pani Karolina Nowak.

W dalszej części uroczystości Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert wręczył dyplomy doktora habilitowanego, natomiast Prof. Michał Mączewski – Dyrektor i Dziekan Szkoły Nauk Medycznych CMKP dokonał uroczystej promocji doktorów nauk medycznych, odczytując tradycyjny łaciński tekst ślubowania.

Uroczystość zwieńczył znakomitym wykładem inauguracyjnym pt. „Współczesne cywilizacyjne plagi zdrowotne” prof. Andrzej Więcek, wybitny nefrolog.

Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://www.cmkp.edu.pl/zdjecia/2019-inauguracja/

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Janiny Ludwiki Bauer-Gellert polskiej lekarki internistki, wybitnej specjalistki w zakresie transfuzjologii oraz organizacji ochrony zdrowia. Odeszła wielka patriotka, działaczka konspiracyjna, łączniczka Komendanta Głównego PSZ, ZWZ, AK. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

27.07.2021
Więcej
Aktualności

Sukces zespołu II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Miło nam poinformować o wykonanym i zakończonym sukcesem zabiegu fetoskopii i laserowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (zespole TTTS) w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Zabieg wykonali dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha i prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska. II Klinika Położnictwa i Ginekologii jest jedynym ośrodkiem CMKP, w której wykonuje się tak zaawansowane zabiegi terapii płodu. Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu Kliniki.

23.07.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów

Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Zdrowia serdecznie zapraszamy na szkolenie  w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, które odbędzie się 27 lipca 2021 roku w godz. 11:15-16:00. Szkolenie będzie miało formę webinaru na żywo. Aby otrzymać link do rejestracji, należy zgłosić się do właściwej sobie izby: KIF – https://kif.info.pl/szkolenia-ze-szczepienia/ KIDL – https://kidl.org.pl/news/view?id=2663 NIA – https://www.nia.org.pl/2021/06/25/nowy-termin-szkolenia-on-line-z-zakresu-przeprowadzania-kwalifikacji-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19/ Zgłoszenia będą przyjmowane przez izby, a następnie […]

12.07.2021
Więcej