IX edycja MEDICINARIÓW

10 kwietnia 2018 r.  w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się kolejna, dziewiąta edycja Medicinariów – fakultatywnego, specjalistycznego seminarium dla dziennikarzy – członków Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”.

Tematem kwietniowej edycji Medicinariów było „Zdrowie człowieka a zanieczyszczenia powietrza”. Spotkanie miało na celu spopularyzowanie wiedzy medycznej dziennikarzy na temat zanieczyszczenia powietrza oraz jego skutków i wpływu na stan zdrowia i życia całej populacji.

Medicinaria otworzyła red. Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”W imieniu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta,  dziennikarzy powitał prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych.

Wśród wykładowców zaproszonych do udziału w seminarium znalazły się osoby
z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, gwarantujące Medicinariom wysoki poziom merytoryczny spotkania:

  • dr inż. Barbara Toczko – GIOS, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska,
  • prof. Mark Parascandola, Ph.D., M.P.H,
  • prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read-Gene SA,
  • dr Monika Kasprzak – rzecznik Prasowy UNICEF Polska,
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke – Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu medycyny Pracy w Łodzi,
  • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji CMKP, Kierownik Naukowy seminarium.
  • dr Anna Koprowicz – wiceprezes Stowarzyszenia dziennikarze dla Zdrowia.

W seminarium uczestniczyli dziennikarze, przedstawiciele redakcji z prasy, radia i telewizji.

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej