Komunikat o aktualizacji wszystkich programów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 listopada 2018 roku zmian w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, uprzejmie informujemy, że:

  • W części dotyczącej pełnienia dyżurów medycznych we wszystkich programach specjalizacyjnych dodano dodatkowy zapis:
    „W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego… Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.”
    Powyższe zasady zaczynają obowiązywać, w terminach wynikających z zapisów aneksów do umów rezydenckich zawieranych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a jednostką szkolącą.
  • Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe dni na samokształcenie. Każdemu lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 roku, 6 dni rocznie na samokształcenie, w terminach i w sposób uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, poprzez odpowiednie skrócenie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie staże muszą być zrealizowane i zaliczone. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.
  • Dodatkowo w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii Minister Zdrowia wprowadził następujący zapis:„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie,
    w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.”

Powyższa regulacja weszła w życie 13 listopada 2018 r.

Link do komunikatu Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-programow-specjalizacyjnych-we-wszystkich-dziedzinach-medycyny-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

 

Aktualności

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Mamy przyjemność poinformować, że w jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nagrodę specjalną „Menadżer Zdrowia” otrzymał  dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” to coroczny konkurs, którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. […]

18.01.2021
Więcej
Aktualności

#SzczepimySię

Trwają pierwsze szczepienia pracowników służby zdrowia Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP Najnowsze informacje dotyczące szczepień na COVID-19 publikujemy na: #vaxstopcovid

29.12.2020
Więcej