Komunikat o aktualizacji wszystkich programów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 listopada 2018 roku zmian w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, uprzejmie informujemy, że:

  • W części dotyczącej pełnienia dyżurów medycznych we wszystkich programach specjalizacyjnych dodano dodatkowy zapis:
    „W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego… Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.”
    Powyższe zasady zaczynają obowiązywać, w terminach wynikających z zapisów aneksów do umów rezydenckich zawieranych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a jednostką szkolącą.
  • Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe dni na samokształcenie. Każdemu lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 roku, 6 dni rocznie na samokształcenie, w terminach i w sposób uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, poprzez odpowiednie skrócenie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie staże muszą być zrealizowane i zaliczone. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.
  • Dodatkowo w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii Minister Zdrowia wprowadził następujący zapis:„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie,
    w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.”

Powyższa regulacja weszła w życie 13 listopada 2018 r.

Link do komunikatu Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-programow-specjalizacyjnych-we-wszystkich-dziedzinach-medycyny-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

 

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

13 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczył dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji nadały dobiegające końca obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni. Mimo zachowania obostrzeń sanitarnych, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, dodatkowo transmisję internetową obejrzeć mogło wielu  odbiorców. W gmachu Uczelni obecne były władze CMKP, rektorzy i prorektorzy uczelni […]

14.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

W październiku zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachhttp://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lublinie (terminy zostaną podane wkrótce)https://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniehttps://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegohttps://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,803,szkolenia-wykonywanie-szczepien-przeciwko-covid-19.html Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia […]

05.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie nt. kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19

Dnia 13.10 w godz. 12.15 – 17.30 odbędzie się szkolenie nt. kwalifikacji do szczepień przeciwko Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do KIDL, NIA i KIF. Po 5.10 CMKP będzie wysyłało zaproszenie do rejestracji na szkolenie w formie webinaru „na żywo” osobom, których dane otrzyma z KIDL, NIA i KIF. W ciągu kilku dni od ukończenia szkolenia zostaną wystawione i wysłane na podany przy rejestracji adres email, zaświadczenia uprawniające do kwalifikowania […]

28.09.2021
Więcej