Komunikat o aktualizacji wszystkich programów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 listopada 2018 roku zmian w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, uprzejmie informujemy, że:

  • W części dotyczącej pełnienia dyżurów medycznych we wszystkich programach specjalizacyjnych dodano dodatkowy zapis:
    „W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego… Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.”
    Powyższe zasady zaczynają obowiązywać, w terminach wynikających z zapisów aneksów do umów rezydenckich zawieranych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a jednostką szkolącą.
  • Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe dni na samokształcenie. Każdemu lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 roku, 6 dni rocznie na samokształcenie, w terminach i w sposób uzgodniony z kierownikiem specjalizacji, poprzez odpowiednie skrócenie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie staże muszą być zrealizowane i zaliczone. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.
  • Dodatkowo w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii Minister Zdrowia wprowadził następujący zapis:„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie,
    w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.”

Powyższa regulacja weszła w życie 13 listopada 2018 r.

Link do komunikatu Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-programow-specjalizacyjnych-we-wszystkich-dziedzinach-medycyny-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

 

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Janiny Ludwiki Bauer-Gellert polskiej lekarki internistki, wybitnej specjalistki w zakresie transfuzjologii oraz organizacji ochrony zdrowia. Odeszła wielka patriotka, działaczka konspiracyjna, łączniczka Komendanta Głównego PSZ, ZWZ, AK. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

27.07.2021
Więcej
Aktualności

Sukces zespołu II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Miło nam poinformować o wykonanym i zakończonym sukcesem zabiegu fetoskopii i laserowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (zespole TTTS) w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Zabieg wykonali dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha i prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska. II Klinika Położnictwa i Ginekologii jest jedynym ośrodkiem CMKP, w której wykonuje się tak zaawansowane zabiegi terapii płodu. Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu Kliniki.

23.07.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów

Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Zdrowia serdecznie zapraszamy na szkolenie  w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, które odbędzie się 27 lipca 2021 roku w godz. 11:15-16:00. Szkolenie będzie miało formę webinaru na żywo. Aby otrzymać link do rejestracji, należy zgłosić się do właściwej sobie izby: KIF – https://kif.info.pl/szkolenia-ze-szczepienia/ KIDL – https://kidl.org.pl/news/view?id=2663 NIA – https://www.nia.org.pl/2021/06/25/nowy-termin-szkolenia-on-line-z-zakresu-przeprowadzania-kwalifikacji-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19/ Zgłoszenia będą przyjmowane przez izby, a następnie […]

12.07.2021
Więcej