Konferencja „Realizacja programu szczepień ochronnych w Polsce. Wiedza, problemy, praktyka”.

4 stycznia 2018 r w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się konferencja Kliniki Neonatologii CMKP pt. „Realizacja programu szczepień ochronnych w Polsce. Wiedza, problemy, praktyka”.

Konferencję otworzyła dr hab. n. med. Maria Wilińska, Kierownik Kliniki Neonatologii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego.  Głównym problemem poruszanym podczas konferencji była realizacja programu szczepień ochronnych u noworodków i dzieci.

Wykładowcy konferencji – Konsultanci Krajowi z zakresu Neonatologii oraz Pediatrii, Prawnik, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz lekarze zaangażowani w szczepienia ochronne, udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące: aktualnej sytuacji w zakresie szczepień ochronnych wcześniaków, noworodków donoszonych, dzieci i kobiet ciężarnych w Polsce,   praw pacjenta i obowiązków lekarza w obliczu braku zgody rodzica na wykonanie szczepienia ochronnego u dziecka.

Wśród zaproszonych  prelegentów byli:

  • dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii,
  • Radosław Tymiński,
  • dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,
  • dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka,
  • dr Anna Góralewska, Państwowa Inspekcja  Sanitarna w Warszawie,
  • dr med. Ewa Głuszak- Idziakowska – moderator dyskusji.

To działanie edukacyjne uzyskało wsparcie w ramach grantu edukacyjnego udzielonego przez firmę GlaxoSmithKline.

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej