Konferencja szkoleniowa – Współczesna neurologia – edycja 2017

KLINIKA NEUROLOGII I EPILEPTOLOGII

ZAPRASZA

Na Konferencję – kurs nr 01-718/0-00-001-2017

Współczesna neurologia

Dla ordynatorów oddziałów neurologicznych i kierowników specjalizacji
2 grudnia 2017 r. (sobota)
Miejsce kursu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
sala wykładowa I piętro

Program
9.00-9.05 – Otwarcie i wprowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
9.05-9.50 – Diagnostyka następnej generacji chorób neurodegeneracyjnych o podłożu genetycznym – Prof. nadzw. dr hab. n. med. Dorota Hoffman – Zacharska
9.55-10.40 – Mózgowa angiopatia amyloidowa – Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
10.45-11.30 – Aktualności w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych – Dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
11.30-11.45 – Dyskusja
11.45-12.30 – Przerwa
12.30-13.15 – Ocena jakościowa funkcjonowania oddziałów neurologicznych oraz szkolenia specjalistycznego – Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
13.25-14.10 – Aktualne problemy w dziedzinie toksykologii klinicznej – Dr n. med. Piotr Burda
14.15-15.00 – Żywienie dojelitowe w chorobach neurologicznych – Dr hab. n. med. Jacek Sobocki
15.00-15.15 – Dyskusja i zakończenie – Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Przewidywana liczba punktów edukacyjnych: 5

Zgłoszenia na kurs: na stronie internetowej CMKP
Dodatkowe informacje: Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP tel. 22-5693-806 oraz Sekretariat Kliniki tel. 22-629-4349

Program konferencji

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej