Konferencja szkoleniowa – Współczesna neurologia – edycja 2017

KLINIKA NEUROLOGII I EPILEPTOLOGII

ZAPRASZA

Na Konferencję – kurs nr 01-718/0-00-001-2017

Współczesna neurologia

Dla ordynatorów oddziałów neurologicznych i kierowników specjalizacji
2 grudnia 2017 r. (sobota)
Miejsce kursu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
sala wykładowa I piętro

Program
9.00-9.05 – Otwarcie i wprowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
9.05-9.50 – Diagnostyka następnej generacji chorób neurodegeneracyjnych o podłożu genetycznym – Prof. nadzw. dr hab. n. med. Dorota Hoffman – Zacharska
9.55-10.40 – Mózgowa angiopatia amyloidowa – Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
10.45-11.30 – Aktualności w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych – Dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
11.30-11.45 – Dyskusja
11.45-12.30 – Przerwa
12.30-13.15 – Ocena jakościowa funkcjonowania oddziałów neurologicznych oraz szkolenia specjalistycznego – Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
13.25-14.10 – Aktualne problemy w dziedzinie toksykologii klinicznej – Dr n. med. Piotr Burda
14.15-15.00 – Żywienie dojelitowe w chorobach neurologicznych – Dr hab. n. med. Jacek Sobocki
15.00-15.15 – Dyskusja i zakończenie – Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Przewidywana liczba punktów edukacyjnych: 5

Zgłoszenia na kurs: na stronie internetowej CMKP
Dodatkowe informacje: Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP tel. 22-5693-806 oraz Sekretariat Kliniki tel. 22-629-4349

Program konferencji

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej