Kongres Zdrowia Publicznego 2019

Rozpoczyna się  dwudniowy Kongres Zdrowia Publicznego. Tegoroczne wydarzenie po raz 6. będzie okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zdrowie i na podejście do zdrowia – zarówno w publicznym, jak i indywidualnym wymiarze ochrony zdrowia. Podczas wystąpień i dyskusji panelowych Kongresu szeroko omawiane będą zagadnienia dotyczące wielu kluczowych aspektów z jakimi musi radzić sobie polski pacjent. Przewidziane w dyskusjach panele dotyczyć będą: onkologii, szczepień ochronnych,  zdrowia psychicznego, nadwagi i otyłości, zdrowego stylu życia oraz systemu ochrony zdrowia pracujących. Prelegentami Kongresu są pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP: dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński – Prodziekan Szkoły Zdrowia Publicznego, dr Daniel Śliż,  a także
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii oraz
dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP – Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CMKP.

Aktualności

26-27 października trwa 2. Kongres Zdrowie Polaków 2020

Motto Kongresu: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.” Przewodniczący Rady Programowej Kongresu – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Główne przesłanie tegorocznego Kongresu dotyczy edukacji społecznej i konieczności propagowania odpowiednich postaw prozdrowotnych u każdego Polaka. W trakcie Kongresu wśród wielu debat i paneli można zapoznać się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami, lecz także z przedstawionymi z zaangażowaniem i troską […]

27.10.2020
Więcej
Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej