List intencyjny

Miło nam poinformować, że 10 listopada 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w  Warszawie,
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum i  Pan Paweł Lubicki – Dyrektor Medical Tribune Polska Sp. z o.o. podpisali List intencyjny o podjęciu współpracy,  w obszarze kształcenia podyplomowego lekarzy poprzez tworzenie, weryfikowanie, aktualizację, publikację oraz inne formy udostępniania nowoczesnych materiałów naukowych, naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych, opartych na najnowszej wiedzy medycznej.

Zgodnie z intencją Listu, współpraca między obiema instytucjami  przyczyni się do rozpowszechniania nowoczesnej wiedzy medycznej, z uwzględnieniem zindywidualizowanych potrzeb odbiorców w różnych dziedzinach medycyny i wiedzy medycznej,
jak też współpracy Partnerów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi, naukowymi i dydaktycznymi oraz ekspertami,
w wybranych dziedzinach wiedzy medycznej.

Podpisanie Listu odbyło się w obecności Pani Agnieszki Szumskiej-Olczak Dyrektora w Medical Tribune Polska Sp. z o.o.  oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP.

Aktualności

26-27 października trwa 2. Kongres Zdrowie Polaków 2020

Motto Kongresu: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.” Przewodniczący Rady Programowej Kongresu – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Główne przesłanie tegorocznego Kongresu dotyczy edukacji społecznej i konieczności propagowania odpowiednich postaw prozdrowotnych u każdego Polaka. W trakcie Kongresu wśród wielu debat i paneli można zapoznać się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami, lecz także z przedstawionymi z zaangażowaniem i troską […]

27.10.2020
Więcej
Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej