List intencyjny

18 czerwca 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisany został List Intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jacka Kuźnickiego – Dyrektora MIBMiK oraz  dr Urszulę Białek-Wyrzykowską – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju,  Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN reprezentowanym przez prof. dr Piotra Zielenkiewicza – Dyrektora IBB PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, reprezentowanym przez  Dyrektora IMDiK PAN panią prof. dr hab. n. med. Marię Barcikowską-Kotowicz oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Dobrzyń –Dyrektora IBD PAN.

Zgodnie z intencją Listu, celem Partnerów będzie podjęcie współpracy w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu poprzez podjęcie działań umożliwiających w przyszłości utworzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.

Celem współpracy w ramach federacji jest również zacieśnienie współpracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w szczególności dydaktyki podyplomowej w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tworzenie szkół doktorskich. Celem wspólnych inicjatyw dydaktycznych i wdrożeniowych, będzie również podniesienie jakości i dostępności do nowoczesnej wiedzy i dydaktyki medycznej, w wielu reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach.

Podpisanie Listu  odbyło się w obecności Pana prof. Wojciecha Bika, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. organizacyjno-ekonomicznych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP, którzy uczestniczyli w ustalaniu warunków współpracy i formułowaniu ostatecznej treści Listu.

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

13 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczył dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji nadały dobiegające końca obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni. Mimo zachowania obostrzeń sanitarnych, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, dodatkowo transmisję internetową obejrzeć mogło wielu  odbiorców. W gmachu Uczelni obecne były władze CMKP, rektorzy i prorektorzy uczelni […]

14.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

W październiku zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachhttp://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lublinie (terminy zostaną podane wkrótce)https://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniehttps://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegohttps://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,803,szkolenia-wykonywanie-szczepien-przeciwko-covid-19.html Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia […]

05.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie nt. kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19

Dnia 13.10 w godz. 12.15 – 17.30 odbędzie się szkolenie nt. kwalifikacji do szczepień przeciwko Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do KIDL, NIA i KIF. Po 5.10 CMKP będzie wysyłało zaproszenie do rejestracji na szkolenie w formie webinaru „na żywo” osobom, których dane otrzyma z KIDL, NIA i KIF. W ciągu kilku dni od ukończenia szkolenia zostaną wystawione i wysłane na podany przy rejestracji adres email, zaświadczenia uprawniające do kwalifikowania […]

28.09.2021
Więcej