List intencyjny

18 czerwca 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisany został List Intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jacka Kuźnickiego – Dyrektora MIBMiK oraz  dr Urszulę Białek-Wyrzykowską – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju,  Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN reprezentowanym przez prof. dr Piotra Zielenkiewicza – Dyrektora IBB PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, reprezentowanym przez  Dyrektora IMDiK PAN panią prof. dr hab. n. med. Marię Barcikowską-Kotowicz oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Dobrzyń –Dyrektora IBD PAN.

Zgodnie z intencją Listu, celem Partnerów będzie podjęcie współpracy w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu poprzez podjęcie działań umożliwiających w przyszłości utworzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.

Celem współpracy w ramach federacji jest również zacieśnienie współpracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w szczególności dydaktyki podyplomowej w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tworzenie szkół doktorskich. Celem wspólnych inicjatyw dydaktycznych i wdrożeniowych, będzie również podniesienie jakości i dostępności do nowoczesnej wiedzy i dydaktyki medycznej, w wielu reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach.

Podpisanie Listu  odbyło się w obecności Pana prof. Wojciecha Bika, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. organizacyjno-ekonomicznych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP, którzy uczestniczyli w ustalaniu warunków współpracy i formułowaniu ostatecznej treści Listu.

Aktualności

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Mamy przyjemność poinformować, że w jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nagrodę specjalną „Menadżer Zdrowia” otrzymał  dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” to coroczny konkurs, którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. […]

18.01.2021
Więcej
Aktualności

#SzczepimySię

Trwają pierwsze szczepienia pracowników służby zdrowia Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP Najnowsze informacje dotyczące szczepień na COVID-19 publikujemy na: #vaxstopcovid

29.12.2020
Więcej