List intencyjny

18 czerwca 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisany został List Intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jacka Kuźnickiego – Dyrektora MIBMiK oraz  dr Urszulę Białek-Wyrzykowską – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju,  Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN reprezentowanym przez prof. dr Piotra Zielenkiewicza – Dyrektora IBB PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, reprezentowanym przez  Dyrektora IMDiK PAN panią prof. dr hab. n. med. Marię Barcikowską-Kotowicz oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Dobrzyń –Dyrektora IBD PAN.

Zgodnie z intencją Listu, celem Partnerów będzie podjęcie współpracy w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu poprzez podjęcie działań umożliwiających w przyszłości utworzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.

Celem współpracy w ramach federacji jest również zacieśnienie współpracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w szczególności dydaktyki podyplomowej w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tworzenie szkół doktorskich. Celem wspólnych inicjatyw dydaktycznych i wdrożeniowych, będzie również podniesienie jakości i dostępności do nowoczesnej wiedzy i dydaktyki medycznej, w wielu reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach.

Podpisanie Listu  odbyło się w obecności Pana prof. Wojciecha Bika, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. organizacyjno-ekonomicznych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP, którzy uczestniczyli w ustalaniu warunków współpracy i formułowaniu ostatecznej treści Listu.

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej