List intencyjny

18 czerwca 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisany został List Intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jacka Kuźnickiego – Dyrektora MIBMiK oraz  dr Urszulę Białek-Wyrzykowską – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju,  Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN reprezentowanym przez prof. dr Piotra Zielenkiewicza – Dyrektora IBB PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, reprezentowanym przez  Dyrektora IMDiK PAN panią prof. dr hab. n. med. Marię Barcikowską-Kotowicz oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Dobrzyń –Dyrektora IBD PAN.

Zgodnie z intencją Listu, celem Partnerów będzie podjęcie współpracy w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu poprzez podjęcie działań umożliwiających w przyszłości utworzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.

Celem współpracy w ramach federacji jest również zacieśnienie współpracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w szczególności dydaktyki podyplomowej w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tworzenie szkół doktorskich. Celem wspólnych inicjatyw dydaktycznych i wdrożeniowych, będzie również podniesienie jakości i dostępności do nowoczesnej wiedzy i dydaktyki medycznej, w wielu reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach.

Podpisanie Listu  odbyło się w obecności Pana prof. Wojciecha Bika, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. organizacyjno-ekonomicznych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP, którzy uczestniczyli w ustalaniu warunków współpracy i formułowaniu ostatecznej treści Listu.

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Janiny Ludwiki Bauer-Gellert polskiej lekarki internistki, wybitnej specjalistki w zakresie transfuzjologii oraz organizacji ochrony zdrowia. Odeszła wielka patriotka, działaczka konspiracyjna, łączniczka Komendanta Głównego PSZ, ZWZ, AK. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

27.07.2021
Więcej
Aktualności

Sukces zespołu II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Miło nam poinformować o wykonanym i zakończonym sukcesem zabiegu fetoskopii i laserowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (zespole TTTS) w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Zabieg wykonali dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha i prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska. II Klinika Położnictwa i Ginekologii jest jedynym ośrodkiem CMKP, w której wykonuje się tak zaawansowane zabiegi terapii płodu. Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu Kliniki.

23.07.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów

Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Zdrowia serdecznie zapraszamy na szkolenie  w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, które odbędzie się 27 lipca 2021 roku w godz. 11:15-16:00. Szkolenie będzie miało formę webinaru na żywo. Aby otrzymać link do rejestracji, należy zgłosić się do właściwej sobie izby: KIF – https://kif.info.pl/szkolenia-ze-szczepienia/ KIDL – https://kidl.org.pl/news/view?id=2663 NIA – https://www.nia.org.pl/2021/06/25/nowy-termin-szkolenia-on-line-z-zakresu-przeprowadzania-kwalifikacji-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19/ Zgłoszenia będą przyjmowane przez izby, a następnie […]

12.07.2021
Więcej