List intencyjny

18 czerwca 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisany został List Intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jacka Kuźnickiego – Dyrektora MIBMiK oraz  dr Urszulę Białek-Wyrzykowską – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju,  Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN reprezentowanym przez prof. dr Piotra Zielenkiewicza – Dyrektora IBB PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, reprezentowanym przez  Dyrektora IMDiK PAN panią prof. dr hab. n. med. Marię Barcikowską-Kotowicz oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Dobrzyń –Dyrektora IBD PAN.

Zgodnie z intencją Listu, celem Partnerów będzie podjęcie współpracy w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu poprzez podjęcie działań umożliwiających w przyszłości utworzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.

Celem współpracy w ramach federacji jest również zacieśnienie współpracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w szczególności dydaktyki podyplomowej w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tworzenie szkół doktorskich. Celem wspólnych inicjatyw dydaktycznych i wdrożeniowych, będzie również podniesienie jakości i dostępności do nowoczesnej wiedzy i dydaktyki medycznej, w wielu reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach.

Podpisanie Listu  odbyło się w obecności Pana prof. Wojciecha Bika, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. organizacyjno-ekonomicznych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP, którzy uczestniczyli w ustalaniu warunków współpracy i formułowaniu ostatecznej treści Listu.

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej