List intencyjny

21 listopada 2019 r. podpisano list intencyjny pomiędzy:

Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
– reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta,

Powiatem Otwockim
– reprezentowanym przez Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego i Wicestarostę Otwockiego – Krzysztofa Kłóska

oraz Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o.
– reprezentowanym przez Prezes Zarządu – Ewę Marzenę Pełszyńską.

Celem Partnerów jest podjęcie współpracy w obszarze medycznego kształcenia podyplomowego, podniesienie jakości oraz dostępności wiedzy i dydaktyki medycznej, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach medycznych, w placówkach ochrony zdrowia nadzorowanych przez Powiat, w tym Szpitalu oraz w CMKP.

Zgodnie z intencją Listu, współpraca Partnerów skupiać się będzie na tworzeniu nowych możliwości zapewniających najwyższej jakości podyplomową dydaktykę medyczną, opartą na nowoczesnej, naukowo zweryfikowanej wiedzy.

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej