List intencyjny i Umowa Ramowa pomiędzy CMKP a CSK MSWiA

Miło nam poinformować, że 27 października 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum i  dr n. med. Marcin Maruszewski – Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie podpisali List Intencyjny i Umowę Ramową o utworzeniu Klinik i Zakładów CMKP na bazie udostępnionych jednostek organizacyjnych CSK MSWiA w Warszawie.

Współpraca między obiema instytucjami  przyczyni się do podwyższenia jakości specjalistycznego kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych na obszarze Mazowsza, a także zwiększenia liczby wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz udzielanie przez CSK MSWiA świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie klinicznym.

Podpisanie Listu  i umowy ramowej odbyło się w obecności Pana prof. Wojciecha Bika, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego, Zastępcy Dyrektora CMKP ds. organizacyjno-ekonomicznych.

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej