Lista autorów najczęściej cytowanych publikacji na świecie w 2017 r.

FILADELFIA 15 listopada 2017 r./ PRNewswire / – Clarivate Analytics, światowy lider w dostarczaniu wiarygodnych informacji i analiz umożliwiających naukowcom przyspieszenie odkryć, opublikował swoją roczną listę wysoko cytowanych naukowców. Analiza cytowań identyfikuje najczęściej cytowanych badaczy, o czym świadczy stopień,w jakim ich prace wspierają i inspirują innych badaczy na całym świecie. Jest to lista autorów, którzy konsekwentnie zdobywają uznanie od międzynarodowych naukowców w postaci wysokiej liczby cytowań.

Przez ponad dwie dekady Sieć Naukowa stała się podstawą regularnych wpisów badaczy, których praca jest cytowana na poziomie znacznie wyższym niż średnia dla ich pól. Clarivate Analytics przedstawia obszerną listę wysoko ocenianych naukowców w 2017 r., opartą na pracach opublikowanych   i cytowanych w ciągu ostatniej dekady.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – kierownik Kliniki Kardiologii CMKP i prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki  – kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii, znaleźli się w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata. W prestiżowym Rankingu Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) w 2017 roku widnieje zaledwie 5 Polaków  (czterech kardiologów i jeden informatyk).

Lista wysoko cytowanych naukowców na 2017 r. Jest dostępna w całości na stronie https://clarivate.com/hcr/ .

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej