Listy intencyjne

Z przyjemnością informujemy, że 9 października 2017 r.  w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Dyrektor Centrum prof. dr hab. Ryszard Gellert podpisał kolejne dwa listy intencyjne o współpracy w medycznym kształceniu podyplomowym lekarzy, w dziedzinie medycyny rodzinnej. Tym razem do współpracy w tym zakresie zaproszone zostały Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz reprezentowany przez: Dyrektora – lek. med. Małgorzatę Zaława-Dąbrowską oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota kierowany przez: Dyrektora – Marcina Krzysztofa Zakrzewskiego.

Zgodnie z intencją Listów, celem Partnerów będzie podejmowanie wspólnych działań służących poszerzeniu zaplecza naukowo-dydaktycznego CMKP i poprawie dostępności i jakości szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej, jak również zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez partnerskie placówki.

Podpisanie Listu odbyło się w obecności Pani prof. dr hab. Teresy Jackowskiej, Dziekana Studium Medycyny Rodzinnej i Kierownika Kliniki Pediatrii CMKP, a także Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych.

 

Aktualności

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Mamy przyjemność poinformować, że w jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nagrodę specjalną „Menadżer Zdrowia” otrzymał  dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” to coroczny konkurs, którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. […]

18.01.2021
Więcej
Aktualności

#SzczepimySię

Trwają pierwsze szczepienia pracowników służby zdrowia Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP Najnowsze informacje dotyczące szczepień na COVID-19 publikujemy na: #vaxstopcovid

29.12.2020
Więcej