Listy intencyjne

Z przyjemnością informujemy, że 9 października 2017 r.  w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Dyrektor Centrum prof. dr hab. Ryszard Gellert podpisał kolejne dwa listy intencyjne o współpracy w medycznym kształceniu podyplomowym lekarzy, w dziedzinie medycyny rodzinnej. Tym razem do współpracy w tym zakresie zaproszone zostały Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz reprezentowany przez: Dyrektora – lek. med. Małgorzatę Zaława-Dąbrowską oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota kierowany przez: Dyrektora – Marcina Krzysztofa Zakrzewskiego.

Zgodnie z intencją Listów, celem Partnerów będzie podejmowanie wspólnych działań służących poszerzeniu zaplecza naukowo-dydaktycznego CMKP i poprawie dostępności i jakości szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej, jak również zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez partnerskie placówki.

Podpisanie Listu odbyło się w obecności Pani prof. dr hab. Teresy Jackowskiej, Dziekana Studium Medycyny Rodzinnej i Kierownika Kliniki Pediatrii CMKP, a także Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych.

 

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej