MEDICINARIA VIII EDYCJA

16 listopada 2017 r.. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się  kolejna edycja Medicinariów – fakultatywnego, specjalistycznego seminarium dla dziennikarzy – członków Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”.

Tematem VIII edycji Medicinariów była „Skóra – zwierciadłem zdrowia. Dermatologia cz.1”.  Celem spotkania było spopularyzowanie wiedzy medycznej dziennikarzy o chorobach skóry – co w  założeniu organizatorów – ma przyczynić się do wzrostu edukacji prozdrowotnej społeczeństwa, a tym samym podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie.

Medicinarium otworzyła red. Ewa Dux-Prabucka prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”W imieniu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, dziennikarzy powitał prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:  Dr n. med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej, Grzegorz Hudzik- Zastępca Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Jan Bondar – Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Milena Szuchnik – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, Dr Włodzimierz Hudemowicz – Okręgowa Izba Aptekarska, Joanna Narożniak – Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej, Wioletta Zbicińska – Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

Prelegentami  sesji seminaryjnej były osoby z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, gwarantujące Medicinariom wysoki poziom merytoryczny spotkania:

– lek. med. Magdalena Kędzierska – Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
– lek. med. Aleksandra Jastrzębska – Dział Medyczny GlaxoSmithKline
– dr hab. n. med. Elżbieta Szymańska – Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
– dr. n. med. Irena Walecka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii dla Województwa Mazowieckiego, Kierownik Kliniki Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Istotnym elementem spotkania było poszerzenie  wiedzy oraz kreowanie właściwego klimatu wokół właściwej pielęgnacji największego narządu ludzkiego ciała, jakim jest skóra oraz poruszenie tak ważnej dla zdrowia każdego człowieka,  problematyki chorób skóry.

Uczestnikom seminarium, certyfikaty wręczali: dr n. med. Irena Walecka i  dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP. W seminarium uczestniczyli dziennikarze, przedstawiciele około 40 redakcji z prasy, radia i  telewizji.

 

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej