MEDICINARIA VIII EDYCJA

16 listopada 2017 r.. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się  kolejna edycja Medicinariów – fakultatywnego, specjalistycznego seminarium dla dziennikarzy – członków Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”.

Tematem VIII edycji Medicinariów była „Skóra – zwierciadłem zdrowia. Dermatologia cz.1”.  Celem spotkania było spopularyzowanie wiedzy medycznej dziennikarzy o chorobach skóry – co w  założeniu organizatorów – ma przyczynić się do wzrostu edukacji prozdrowotnej społeczeństwa, a tym samym podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie.

Medicinarium otworzyła red. Ewa Dux-Prabucka prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”W imieniu Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, dziennikarzy powitał prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:  Dr n. med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej, Grzegorz Hudzik- Zastępca Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Jan Bondar – Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Milena Szuchnik – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, Dr Włodzimierz Hudemowicz – Okręgowa Izba Aptekarska, Joanna Narożniak – Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej, Wioletta Zbicińska – Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

Prelegentami  sesji seminaryjnej były osoby z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, gwarantujące Medicinariom wysoki poziom merytoryczny spotkania:

– lek. med. Magdalena Kędzierska – Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
– lek. med. Aleksandra Jastrzębska – Dział Medyczny GlaxoSmithKline
– dr hab. n. med. Elżbieta Szymańska – Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
– dr. n. med. Irena Walecka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii dla Województwa Mazowieckiego, Kierownik Kliniki Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Istotnym elementem spotkania było poszerzenie  wiedzy oraz kreowanie właściwego klimatu wokół właściwej pielęgnacji największego narządu ludzkiego ciała, jakim jest skóra oraz poruszenie tak ważnej dla zdrowia każdego człowieka,  problematyki chorób skóry.

Uczestnikom seminarium, certyfikaty wręczali: dr n. med. Irena Walecka i  dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP. W seminarium uczestniczyli dziennikarze, przedstawiciele około 40 redakcji z prasy, radia i  telewizji.

 

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej