Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie

W dniach 18 – 20 października w Uniejowie, odbyła się trzecia edycja największego wydarzenia gospodarczego w Polsce poświęconego wynalazkom oraz krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom, to międzynarodowa debata z udziałem 1000 branżowych liderów – innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu.

Podczas trwania forum wręczone zostały Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zostało laureatem  Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii:  Medycyna i Farmacja przyszłości, za podnoszenie jakości usług w systemie opieki zdrowotnej w Polsce przez  zastosowanie nowoczesnego kształcenia i profesjonalnej wiedzy do przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr. W imieniu CMKP nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP.

Drugą laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 została pani Eliza Tatarczak, Kierownik projektu realizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w kategorii: Inspirująca kobieta w organizacji, za wzorcowe kierowanie pracami nad projektem „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej