Nowi konsultanci krajowi w medycynie

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa – kierownika Zakładu Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego CMKP – do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie  zdrowia publicznego.

Minister Zdrowia w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej powołał Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Marczyńskiego, kierownika Kliniki  Ortopedii CMKP, do pełnienia funkcji konsultanta krajowego ds. obronności w dziedzinie  ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej