Nowy zawód medyczny dla Pychologów

NOWY ZAWÓD MEDYCZNY DLA PSYCHOLOGÓW

specjalizacja: PSYCHOSEKSUOLOGIA

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na studia trwające 4 lata pod opieką naukową prof. Zbigniewa Lew- Starowicza z udziałem wybitnych specjalistów z zakresu: seksuologii, psychologii, psychoseksuologii, psychoterapii.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych  obejmujących 654 godzin i praktycznych obejmujących 840 godzin staży – razem 1494 godzin.

Studia kończą się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Egzaminów Medycznych i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie  psychoseksuologii.

Program specjalizacji realizowany jest w pierwszym w Polsce ośrodku, który uzyskał akredytację do kształcenia w zakresie psychoseksuologii- w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie.

Ilość miejsc szkoleniowych: 16.

Szczegółowy program specjalizacji dostępny jest na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Koszt kształcenia: 15.000 zł za rok.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

Od 15 listopada do 15 grudnia  2019 r. na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się na początku 2020 roku.

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej