Obowiązkowy kurs dla lekarzy POZ

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą do 31 grudnia 2024 r. ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Konieczność ta wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217). Zgodnie z jej przepisami lekarzem POZ jest: lekarz mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednak do 31 grudnia 2024 r. musi zrealizować specjalny, płatny kurs, by móc nadal udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Kurs jest realizowany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

W kursie organizowanym przez CMKP mogą wziąć udział lekarze mający specjalizację:

 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;
 • I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;
 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

W trakcie kursu będą poruszane następujące tematy:

 1. zapewnianie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną
 2. koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 3. ocena potrzeb oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażania działań profilaktycznych;
 4. rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 5. zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 6. zapewnianie edukacji pacjentów w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Kurs jest prowadzony w formie zajęć teoretycznych realizowanych w formie e-learningowej i stacjonarnej, a zajęcia praktyczne odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Terminy:

 • część stacjonarna: 07.11.2022 – 10.11.2022
 • część e-learningowa: 14.11.2022 – 27.11.2022 (12h do samodzielnego zapoznania się, w dowolnych godzinach)
 • część streamingowa: 28.11.2022 – 05.12.2022 (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym na platformie CMKP; planowane godziny zajęć: 08:30-16:00)

Zapisy na stronie https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022&hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022

 

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej