Obowiązkowy kurs dla lekarzy POZ

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą do 31 grudnia 2024 r. ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Konieczność ta wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217). Zgodnie z jej przepisami lekarzem POZ jest: lekarz mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednak do 31 grudnia 2024 r. musi zrealizować specjalny, płatny kurs, by móc nadal udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Kurs jest realizowany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

W kursie organizowanym przez CMKP mogą wziąć udział lekarze mający specjalizację:

 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;
 • I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;
 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

W trakcie kursu będą poruszane następujące tematy:

 1. zapewnianie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną
 2. koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 3. ocena potrzeb oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażania działań profilaktycznych;
 4. rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 5. zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 6. zapewnianie edukacji pacjentów w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Kurs jest prowadzony w formie zajęć teoretycznych realizowanych w formie e-learningowej i stacjonarnej, a zajęcia praktyczne odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Terminy:

 • część stacjonarna: 07.11.2022 – 10.11.2022
 • część e-learningowa: 14.11.2022 – 27.11.2022 (12h do samodzielnego zapoznania się, w dowolnych godzinach)
 • część streamingowa: 28.11.2022 – 05.12.2022 (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym na platformie CMKP; planowane godziny zajęć: 08:30-16:00)

Zapisy na stronie https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022&hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022

 

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej