Obowiązkowy kurs dla lekarzy POZ

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą do 31 grudnia 2024 r. ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Konieczność ta wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217). Zgodnie z jej przepisami lekarzem POZ jest: lekarz mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednak do 31 grudnia 2024 r. musi zrealizować specjalny, płatny kurs, by móc nadal udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Kurs jest realizowany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

W kursie organizowanym przez CMKP mogą wziąć udział lekarze mający specjalizację:

 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;
 • I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;
 • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

W trakcie kursu będą poruszane następujące tematy:

 1. zapewnianie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną
 2. koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 3. ocena potrzeb oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażania działań profilaktycznych;
 4. rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 5. zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 6. zapewnianie edukacji pacjentów w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Kurs jest prowadzony w formie zajęć teoretycznych realizowanych w formie e-learningowej i stacjonarnej, a zajęcia praktyczne odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Terminy:

 • część stacjonarna: 07.11.2022 – 10.11.2022
 • część e-learningowa: 14.11.2022 – 27.11.2022 (12h do samodzielnego zapoznania się, w dowolnych godzinach)
 • część streamingowa: 28.11.2022 – 05.12.2022 (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym na platformie CMKP; planowane godziny zajęć: 08:30-16:00)

Zapisy na stronie https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022&hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022

 

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej