Otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej

29 listopada w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej.

Przedsięwzięcie jest elementem projektu realizowanego w ponadnarodowym partnerstwie pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszonych gości powitał prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz prof. Michał Pirożyński, pomysłodawca projektu i kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii i Zakładu Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji.

Centrum Symulacji Endoskopowej to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsze tego typu, profilowe laboratorium symulacji medycznej w Europie. Wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwalający na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania bronchoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, laparoskopii, artroskopii oraz minimalnie inwazyjnych zabiegów ginekologicznych i urologicznych. Znajduje się w nim także pracownia USG i anatomii wirtualnej, a także stanowiska symulacyjne do trenowania procedur postępowania w stanach nagłych, które mogą występować podczas przeprowadzania zabiegów endoskopowych.

Dzięki Centrum Symulacji Endoskopowej, CMKP stanie się pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wprowadzi do standardów kształcenia podyplomowego lekarzy zajęcia praktyczne z użyciem symulatorów, a także jednym z pierwszych w Europie, który multidyscyplinarnie wdroży do kształcenia specjalizacyjnego elementy posługiwania się technikami endoskopowymi.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wśród nich Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich i Dorota Bartosiewicz-Bryll, opiekunka projektu.

Popularno-naukowego charakteru wydarzeniu nadały interaktywne prezentacje i prelekcje: prof. dr Jacka Jakimowicza – TU Delft, Faculty Industrial Design Engineering, the Netherlands Department of Surgery, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands Department of Research and Education, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands, Marka Dąbrowskiego – instruktora, trenera i wykładowcy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, prof. Wojciecha Bika – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Dydaktycznych oraz prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego.

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Janiny Ludwiki Bauer-Gellert polskiej lekarki internistki, wybitnej specjalistki w zakresie transfuzjologii oraz organizacji ochrony zdrowia. Odeszła wielka patriotka, działaczka konspiracyjna, łączniczka Komendanta Głównego PSZ, ZWZ, AK. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

27.07.2021
Więcej
Aktualności

Sukces zespołu II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Miło nam poinformować o wykonanym i zakończonym sukcesem zabiegu fetoskopii i laserowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (zespole TTTS) w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Zabieg wykonali dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha i prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska. II Klinika Położnictwa i Ginekologii jest jedynym ośrodkiem CMKP, w której wykonuje się tak zaawansowane zabiegi terapii płodu. Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu Kliniki.

23.07.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów

Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Zdrowia serdecznie zapraszamy na szkolenie  w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, które odbędzie się 27 lipca 2021 roku w godz. 11:15-16:00. Szkolenie będzie miało formę webinaru na żywo. Aby otrzymać link do rejestracji, należy zgłosić się do właściwej sobie izby: KIF – https://kif.info.pl/szkolenia-ze-szczepienia/ KIDL – https://kidl.org.pl/news/view?id=2663 NIA – https://www.nia.org.pl/2021/06/25/nowy-termin-szkolenia-on-line-z-zakresu-przeprowadzania-kwalifikacji-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19/ Zgłoszenia będą przyjmowane przez izby, a następnie […]

12.07.2021
Więcej