Otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej

29 listopada w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej.

Przedsięwzięcie jest elementem projektu realizowanego w ponadnarodowym partnerstwie pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszonych gości powitał prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz prof. Michał Pirożyński, pomysłodawca projektu i kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii i Zakładu Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji.

Centrum Symulacji Endoskopowej to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsze tego typu, profilowe laboratorium symulacji medycznej w Europie. Wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwalający na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania bronchoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, laparoskopii, artroskopii oraz minimalnie inwazyjnych zabiegów ginekologicznych i urologicznych. Znajduje się w nim także pracownia USG i anatomii wirtualnej, a także stanowiska symulacyjne do trenowania procedur postępowania w stanach nagłych, które mogą występować podczas przeprowadzania zabiegów endoskopowych.

Dzięki Centrum Symulacji Endoskopowej, CMKP stanie się pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wprowadzi do standardów kształcenia podyplomowego lekarzy zajęcia praktyczne z użyciem symulatorów, a także jednym z pierwszych w Europie, który multidyscyplinarnie wdroży do kształcenia specjalizacyjnego elementy posługiwania się technikami endoskopowymi.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wśród nich Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich i Dorota Bartosiewicz-Bryll, opiekunka projektu.

Popularno-naukowego charakteru wydarzeniu nadały interaktywne prezentacje i prelekcje: prof. dr Jacka Jakimowicza – TU Delft, Faculty Industrial Design Engineering, the Netherlands Department of Surgery, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands Department of Research and Education, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands, Marka Dąbrowskiego – instruktora, trenera i wykładowcy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, prof. Wojciecha Bika – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Dydaktycznych oraz prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego.

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

13 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczył dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji nadały dobiegające końca obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni. Mimo zachowania obostrzeń sanitarnych, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, dodatkowo transmisję internetową obejrzeć mogło wielu  odbiorców. W gmachu Uczelni obecne były władze CMKP, rektorzy i prorektorzy uczelni […]

14.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

W październiku zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachhttp://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lubliniehttps://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniehttps://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegohttps://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,803,szkolenia-wykonywanie-szczepien-przeciwko-covid-19.html Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kursy/praktyczna-czesc-kursu-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-fizjoterapeutow-farmaceutow-i-diagnostow-laboratoryjnych […]

05.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie nt. kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19

Dnia 13.10 w godz. 12.15 – 17.30 odbędzie się szkolenie nt. kwalifikacji do szczepień przeciwko Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do KIDL, NIA i KIF. Po 5.10 CMKP będzie wysyłało zaproszenie do rejestracji na szkolenie w formie webinaru „na żywo” osobom, których dane otrzyma z KIDL, NIA i KIF. W ciągu kilku dni od ukończenia szkolenia zostaną wystawione i wysłane na podany przy rejestracji adres email, zaświadczenia uprawniające do kwalifikowania […]

28.09.2021
Więcej