Otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej

29 listopada w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej.

Przedsięwzięcie jest elementem projektu realizowanego w ponadnarodowym partnerstwie pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszonych gości powitał prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz prof. Michał Pirożyński, pomysłodawca projektu i kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii i Zakładu Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji.

Centrum Symulacji Endoskopowej to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsze tego typu, profilowe laboratorium symulacji medycznej w Europie. Wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwalający na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania bronchoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, laparoskopii, artroskopii oraz minimalnie inwazyjnych zabiegów ginekologicznych i urologicznych. Znajduje się w nim także pracownia USG i anatomii wirtualnej, a także stanowiska symulacyjne do trenowania procedur postępowania w stanach nagłych, które mogą występować podczas przeprowadzania zabiegów endoskopowych.

Dzięki Centrum Symulacji Endoskopowej, CMKP stanie się pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wprowadzi do standardów kształcenia podyplomowego lekarzy zajęcia praktyczne z użyciem symulatorów, a także jednym z pierwszych w Europie, który multidyscyplinarnie wdroży do kształcenia specjalizacyjnego elementy posługiwania się technikami endoskopowymi.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wśród nich Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich i Dorota Bartosiewicz-Bryll, opiekunka projektu.

Popularno-naukowego charakteru wydarzeniu nadały interaktywne prezentacje i prelekcje: prof. dr Jacka Jakimowicza – TU Delft, Faculty Industrial Design Engineering, the Netherlands Department of Surgery, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands Department of Research and Education, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands, Marka Dąbrowskiego – instruktora, trenera i wykładowcy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, prof. Wojciecha Bika – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Dydaktycznych oraz prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego.

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej