Otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej

29 listopada w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej.

Przedsięwzięcie jest elementem projektu realizowanego w ponadnarodowym partnerstwie pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszonych gości powitał prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP oraz prof. Michał Pirożyński, pomysłodawca projektu i kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii i Zakładu Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji.

Centrum Symulacji Endoskopowej to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsze tego typu, profilowe laboratorium symulacji medycznej w Europie. Wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt symulacyjny pozwalający na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania bronchoskopii, gastroskopii, kolonoskopii, laparoskopii, artroskopii oraz minimalnie inwazyjnych zabiegów ginekologicznych i urologicznych. Znajduje się w nim także pracownia USG i anatomii wirtualnej, a także stanowiska symulacyjne do trenowania procedur postępowania w stanach nagłych, które mogą występować podczas przeprowadzania zabiegów endoskopowych.

Dzięki Centrum Symulacji Endoskopowej, CMKP stanie się pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wprowadzi do standardów kształcenia podyplomowego lekarzy zajęcia praktyczne z użyciem symulatorów, a także jednym z pierwszych w Europie, który multidyscyplinarnie wdroży do kształcenia specjalizacyjnego elementy posługiwania się technikami endoskopowymi.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wśród nich Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich i Dorota Bartosiewicz-Bryll, opiekunka projektu.

Popularno-naukowego charakteru wydarzeniu nadały interaktywne prezentacje i prelekcje: prof. dr Jacka Jakimowicza – TU Delft, Faculty Industrial Design Engineering, the Netherlands Department of Surgery, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands Department of Research and Education, Catharina Hospital Eindhoven, the Netherlands, Marka Dąbrowskiego – instruktora, trenera i wykładowcy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, prof. Wojciecha Bika – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych i Dydaktycznych oraz prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej