Podziękowania i powołania

26 września 2018 r. podczas 497 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP  złożył serdeczne podziękowania na ręce Dziekanów kończących kadencję. Wyraził uznanie za ich wieloletnią rzetelną pracę, ogromne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i poprawy jakości podyplomowego kształcenia medycznego.

Podziękowania za pełnienie funkcji Dziekanów CMKP otrzymali:
prof. Ewa HennigKierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Jacek Kowalczewski – Zastępca Kierownika Stiudium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Teresa JackowskaKierownik Studium Medycyny Rodzinnej, dr Anna Boguradzka – Zastępca Kierownika Studium Medycyny Rodzinnej, prof. Dorota CianciaraDyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr Iwona Wrześniewska-Wal – Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego.

Prof. Ryszard Gellert złożył specjalne podziękowania prof. Barbarze Czarnockiej, za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert wręczył również powołania ich następcom:
dr hab. n. med. Michałowi Mączewskiemu, prof. CMKP – Kierownikowi Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz jego zastępcom:
dr hab. n. med. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej i dr hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu, prof. CMKP oraz dr hab. n. med. Jarosławowi Pinkasowi – Dyrektorowi Szkoły Zdrowia Publicznego i jego zastępcy, dr n. o zdr. Wojciechowi Stefanowi Zgliczyńskiemu.

Aktualności

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Mamy przyjemność poinformować, że w jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nagrodę specjalną „Menadżer Zdrowia” otrzymał  dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” to coroczny konkurs, którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. […]

18.01.2021
Więcej
Aktualności

#SzczepimySię

Trwają pierwsze szczepienia pracowników służby zdrowia Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP Najnowsze informacje dotyczące szczepień na COVID-19 publikujemy na: #vaxstopcovid

29.12.2020
Więcej