Podziękowania i powołania

26 września 2018 r. podczas 497 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP  złożył serdeczne podziękowania na ręce Dziekanów kończących kadencję. Wyraził uznanie za ich wieloletnią rzetelną pracę, ogromne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i poprawy jakości podyplomowego kształcenia medycznego.

Podziękowania za pełnienie funkcji Dziekanów CMKP otrzymali:
prof. Ewa HennigKierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Jacek Kowalczewski – Zastępca Kierownika Stiudium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Teresa JackowskaKierownik Studium Medycyny Rodzinnej, dr Anna Boguradzka – Zastępca Kierownika Studium Medycyny Rodzinnej, prof. Dorota CianciaraDyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr Iwona Wrześniewska-Wal – Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego.

Prof. Ryszard Gellert złożył specjalne podziękowania prof. Barbarze Czarnockiej, za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert wręczył również powołania ich następcom:
dr hab. n. med. Michałowi Mączewskiemu, prof. CMKP – Kierownikowi Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz jego zastępcom:
dr hab. n. med. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej i dr hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu, prof. CMKP oraz dr hab. n. med. Jarosławowi Pinkasowi – Dyrektorowi Szkoły Zdrowia Publicznego i jego zastępcy, dr n. o zdr. Wojciechowi Stefanowi Zgliczyńskiemu.

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

Miło nam poinformować, że 19 i 20 października br. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyły się obrony rozpraw doktorskich. mgr Natalii Maryan z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań rozwoju sporadycznego raka jelita grubego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig. Nastazji Pilonis z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Promotorem pracy jest […]

20.10.2021
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

13 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczył dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji nadały dobiegające końca obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni. Mimo zachowania obostrzeń sanitarnych, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, dodatkowo transmisję internetową obejrzeć mogło wielu  odbiorców. W gmachu Uczelni obecne były władze CMKP, rektorzy i prorektorzy uczelni […]

14.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

W październiku zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachhttp://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lubliniehttps://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniehttps://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegohttps://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,803,szkolenia-wykonywanie-szczepien-przeciwko-covid-19.html Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kursy/praktyczna-czesc-kursu-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-fizjoterapeutow-farmaceutow-i-diagnostow-laboratoryjnych […]

05.10.2021
Więcej