Podziękowania i powołania

26 września 2018 r. podczas 497 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP  złożył serdeczne podziękowania na ręce Dziekanów kończących kadencję. Wyraził uznanie za ich wieloletnią rzetelną pracę, ogromne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i poprawy jakości podyplomowego kształcenia medycznego.

Podziękowania za pełnienie funkcji Dziekanów CMKP otrzymali:
prof. Ewa HennigKierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Jacek Kowalczewski – Zastępca Kierownika Stiudium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Teresa JackowskaKierownik Studium Medycyny Rodzinnej, dr Anna Boguradzka – Zastępca Kierownika Studium Medycyny Rodzinnej, prof. Dorota CianciaraDyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr Iwona Wrześniewska-Wal – Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego.

Prof. Ryszard Gellert złożył specjalne podziękowania prof. Barbarze Czarnockiej, za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert wręczył również powołania ich następcom:
dr hab. n. med. Michałowi Mączewskiemu, prof. CMKP – Kierownikowi Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz jego zastępcom:
dr hab. n. med. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej i dr hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu, prof. CMKP oraz dr hab. n. med. Jarosławowi Pinkasowi – Dyrektorowi Szkoły Zdrowia Publicznego i jego zastępcy, dr n. o zdr. Wojciechowi Stefanowi Zgliczyńskiemu.

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej