Podziękowania i powołania

26 września 2018 r. podczas 497 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP  złożył serdeczne podziękowania na ręce Dziekanów kończących kadencję. Wyraził uznanie za ich wieloletnią rzetelną pracę, ogromne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i poprawy jakości podyplomowego kształcenia medycznego.

Podziękowania za pełnienie funkcji Dziekanów CMKP otrzymali:
prof. Ewa HennigKierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Jacek Kowalczewski – Zastępca Kierownika Stiudium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Teresa JackowskaKierownik Studium Medycyny Rodzinnej, dr Anna Boguradzka – Zastępca Kierownika Studium Medycyny Rodzinnej, prof. Dorota CianciaraDyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr Iwona Wrześniewska-Wal – Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego.

Prof. Ryszard Gellert złożył specjalne podziękowania prof. Barbarze Czarnockiej, za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert wręczył również powołania ich następcom:
dr hab. n. med. Michałowi Mączewskiemu, prof. CMKP – Kierownikowi Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz jego zastępcom:
dr hab. n. med. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej i dr hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu, prof. CMKP oraz dr hab. n. med. Jarosławowi Pinkasowi – Dyrektorowi Szkoły Zdrowia Publicznego i jego zastępcy, dr n. o zdr. Wojciechowi Stefanowi Zgliczyńskiemu.

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Janiny Ludwiki Bauer-Gellert polskiej lekarki internistki, wybitnej specjalistki w zakresie transfuzjologii oraz organizacji ochrony zdrowia. Odeszła wielka patriotka, działaczka konspiracyjna, łączniczka Komendanta Głównego PSZ, ZWZ, AK. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

27.07.2021
Więcej
Aktualności

Sukces zespołu II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Miło nam poinformować o wykonanym i zakończonym sukcesem zabiegu fetoskopii i laserowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (zespole TTTS) w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Zabieg wykonali dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha i prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska. II Klinika Położnictwa i Ginekologii jest jedynym ośrodkiem CMKP, w której wykonuje się tak zaawansowane zabiegi terapii płodu. Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu Kliniki.

23.07.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów

Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Zdrowia serdecznie zapraszamy na szkolenie  w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, które odbędzie się 27 lipca 2021 roku w godz. 11:15-16:00. Szkolenie będzie miało formę webinaru na żywo. Aby otrzymać link do rejestracji, należy zgłosić się do właściwej sobie izby: KIF – https://kif.info.pl/szkolenia-ze-szczepienia/ KIDL – https://kidl.org.pl/news/view?id=2663 NIA – https://www.nia.org.pl/2021/06/25/nowy-termin-szkolenia-on-line-z-zakresu-przeprowadzania-kwalifikacji-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19/ Zgłoszenia będą przyjmowane przez izby, a następnie […]

12.07.2021
Więcej