Podziękowania i powołania

26 września 2018 r. podczas 497 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP  złożył serdeczne podziękowania na ręce Dziekanów kończących kadencję. Wyraził uznanie za ich wieloletnią rzetelną pracę, ogromne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i poprawy jakości podyplomowego kształcenia medycznego.

Podziękowania za pełnienie funkcji Dziekanów CMKP otrzymali:
prof. Ewa HennigKierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Jacek Kowalczewski – Zastępca Kierownika Stiudium Kliniczno-Dydaktycznego, prof. Teresa JackowskaKierownik Studium Medycyny Rodzinnej, dr Anna Boguradzka – Zastępca Kierownika Studium Medycyny Rodzinnej, prof. Dorota CianciaraDyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr Iwona Wrześniewska-Wal – Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego.

Prof. Ryszard Gellert złożył specjalne podziękowania prof. Barbarze Czarnockiej, za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert wręczył również powołania ich następcom:
dr hab. n. med. Michałowi Mączewskiemu, prof. CMKP – Kierownikowi Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz jego zastępcom:
dr hab. n. med. Agnieszce Piekiełko-Witkowskiej i dr hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu, prof. CMKP oraz dr hab. n. med. Jarosławowi Pinkasowi – Dyrektorowi Szkoły Zdrowia Publicznego i jego zastępcy, dr n. o zdr. Wojciechowi Stefanowi Zgliczyńskiemu.

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej