Przyznano granty Naukowej Fundacji Polpharmy.

Tematem XV edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy były „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”.

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Od 2002 r. w dotychczasowych edycjach Fundacja oceniła ponad 650 prac naukowych, a granty o wartości blisko 20 milionów złotych otrzymało 68 zespołów badawczych.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 16 wniosków projektów badawczych. Rada, po zapoznaniu się z recenzjami projektów oraz na podstawie oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, przygotowała listę rankingową wniosków i przedstawiła ją do akceptacji zarządowi Fundacji.  Granty otrzymali autorzy prac zajmujący trzy pierwsze miejsca na liście rankingowej wniosków. Wartość przyznanych grantów to w sumie 1 373 100 zł.

Miło nam poinformować, że laureatką XV edycji konkursu na finansowanie projektu badawczego ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy  jest dr n. med. Joanna Bogusławska z Zakładu Biochemii i  Biologii Molekularnej  CMKP, wraz z projektem pt. „Cząsteczki mikroRNA pośredniczące w działaniu TGF-ß1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”.

Serdecznie gratulujemy.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej