Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w CMKP

10 października 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.
Gospodarzem uroczystości  był prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Współgospodarzami byli: prof. Wojciech Bik – Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych i prof. Wojciech Zgliczyński – Z-ca Dyrektora ds. klinicznych.
Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości  prof. Ryszard Gellert poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Pracowników naszej Uczelni, którzy odeszli od nas w poprzednim roku akademickim.
Na uroczystość Inauguracji przybyli m. in.: Pan dr hab. Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny i Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Pani Halina Szymańska  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Podsekretarze Stanu w MZ:, Pan Sławomir Gadomski i Pan Marcin Czech oraz Pani Renata Mantur – Zastępca Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pan Marek Kuciński – Dyrektor Generalny GIS, Pan Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Pan prof. Mariusz Klencki – Dyrektor CEM oraz przedstawiciele Departamentów Ministerstwa Zdrowia.

Wśród zaproszonych Gości obecni byli także Rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani uczelni warszawskich. Szczególnie gorąco powitani zostali Pan prof. Marek Krawczyk Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP, Rektor Senior Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także byli Dyrektorzy CMKP: prof. Joanna Jędrzejczak, prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. Walerian Staszkiewicz, prof. Ryszard Brzozowski oraz  prof. Bohdan Lewartowski. Pan prof. Ryszard Gellert powitał przedstawicieli instytutów i towarzystw naukowych, samorządów zawodów medycznych, a także przedstawicieli Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, wśród których nie zabrakło pracowników naukowych CMKP. Jak co roku, w Inauguracji uczestniczyli również dyrektorzy szpitali klinicznych Centrum, a także dyrektorzy i przedstawiciele szpitali, instytucji i firm ściśle współpracujących z CMKP.

Przed wystąpieniem Profesora Ryszarda Gellerta głos zabrała Pani Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości. Podczas przemówienia poinformowała również o podpisaniu  przez Prezydenta ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Ustawa reguluje podstawy funkcjonowania i status prawny CMKP.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Prof. Ryszarda Gellerta, w którym  podkreślił wagę podpisanej w dniu uroczystości ustawy, podziękował za trud, zaangażowanie i wkład pracy społeczności akademickiej oraz nakreślił najważniejsze zadania i wyzwania, przed którymi w nowych realiach prawnych stanie Centrum Medyczne. Następnie głos zabrał pan Minister Sławomir Gadomski.

Towarzyszącą Inauguracji ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uczelni, poprowadził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Aktu dekoracji dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Minister Halina Szymańska.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny uhonorowani zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr n. med.  Dorota Daniewska, dr n. med. Irmina Jankowska-Lech, lek. Jacek Kosmala, dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP, Pani lek. Katarzyna Osiak. Brązowym Krzyżem zasługi; Pan Michał Kamiński, Pan Grzegorz Ostrowski. Medalem Srebrnym za Długoletnią SłużbęPani Sylwia Piętka.

Ceremonię wręczenia medali resortowych poprowadził prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych. Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali pracownicy CMKP: Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, lek. Zbigniew Węgrzyn, Dr n. pr. Iwona Wrześniewska-Wal, Medalem Komisji Edukacji Narodowej  Minister Edukacji narodowej odznaczył prof. Michała Pirożyńskiego. Aktu dekoracji w imieniu Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dokonał Minister Sławomir Gadomski.

W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał prof. Michał Pirożyński.
Podczas Inauguracji odbyła się immatrykulacja, podczas której  uroczyste ślubowanie złożyli słuchacze Studiów Doktoranckich. Tekst ślubowania odczytała Pani Profesor CMKP Urszula Mackiewicz – kierownik Studiów Doktoranckich. Nowych studentów Studiów Doktoranckich przywitała pani Karolina Nowak.

W dalszej części uroczystości prof. Ryszard Gellert wręczył dyplomy doktora habilitowanego.  Uroczystej promocji doktorów nauk medycznych, odczytując tradycyjny łaciński tekst ślubowania dokonał natomiast Pan Prof. Michał Mączewski – Kierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego.

Uroczystość zwieńczył znakomitym wykładem inauguracyjnym pt. „ Nerki w  kołysce to nerki na całe życie” prof.  Ryszard Grenda.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List Marszałka Województwa Mazowieckiego

List Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej