Światowy Dzień Chorego na Łuszczycę

Z okazji Światowego Dnia Chorego na Łuszczycę w CMKP odbyła się debata pod hasłem „Koordynowana Opieka Zdrowotna dla Chorych na Łuszczycę”. Udział w dyskusji z ramienia CMKP wzięli:
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor CMKP
– dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP – Kierownik Kliniki Dermatologii
– dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP – Kierownik Kliniki Neonatologii CMKP.

Debatę poprowadził redaktor Bartosz Kwiatek. Wśród zaproszonych do udziału w debacie gości obecni byli: pan Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia, pani prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Konsultant Krajowy ds. dermatologii i wenerologii, prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,  dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, dr Katarzyna Warchoł-Biederman z Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UM w Poznaniu,  płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM – kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS – Dagmara Samselska.

 

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej