Światowy Kongres Biologii Molekularnej i Biologii Komórki

Dr n. med.  Anna  Stachurska z Zakładu Immunohematologii pod   kierunkiem dr hab. n. med. Jadwigi Fabijańskiej-Mitek, czynnie uczestniczyła w Światowym Kongresie Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, w Fukuoka w Japonii.

Udział w Kongresie związany był z ustną prezentacją  nagrodzonego   artykułu w dziedzinie hematologii i transfuzjologii „3D vizualization and qualitative analysis of  human  erythrocyte  phagocytosis”.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej