Sympozjum urologii – Blaski i cienie urologii 2019

4 stycznia 2020 r w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyło się Sympozjum Blaski i cienie urologii 2019, dotyczące najważniejszych zagadnień urologicznych minionego roku. Organizatorem wydarzenia była Klinika Urologii CMKP pod kierownictwem dr. hab. n. med. Jakuba Dobrucha, prof. CMKP.

Wydarzenie było okazją do przedstawienia, prezentacji i podsumowań wybranych badań, doniesień i publikacji minionego roku, kładąc szczególny nacisk na znaczenie kliniczne przedstawione w poszczególnych badaniach.

Sympozjum było również polem do dyskusji na temat wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w odniesieniu do uwarunkowań polskiej opieki zdrowotnej, a jednocześnie okazją do nakreślenia kierunków rozwoju urologii w jej wydaniu międzynarodowym.

konferencja_blaski-urologia_zaproszenie

konferencja_blaski-urologia_program

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej