Umowa pomiędzy CMKP a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr n. med. Wojciecha Puzynę i mgr Agnieszkę Łydę, członka Zarządu.

Zawarcie umowy jest następstwem podpisanego wcześniej Listu Intencyjnego o współpracy na rzecz podniesienia jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad pacjentkami i małymi pacjentami Centrum Medycznego „Żelazna”.

W obecności Pana Witolda Pahla – Wiceprezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorzy obydwu placówek podpisali umowę o utworzeniu na bazie Szpitala, jednostki naukowo-dydaktycznej – Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, celem którego będzie realizacja współpracy w zakresie działalności naukowej oraz zadań dydaktycznych polegających na  kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Do końca 2019 r. na bazie jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”,  planuje się utworzenie m.in. III Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Ze strony Centrum Medycznego „Żelazna” Sp z o.o. obecni byli: dr Dorota Sys – Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr, dr n. med. Grażyna Bączek – Dyrektor ds. położnych i pielęgniarek, dr hab. n. med. Michał Rabijewski – Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, dr n. med. Paweł Siekierski – Główny Konsultant ds. położnictwa i ginekologii CMŻ, pani Anna Dobryńska – Pełnomocnik ds. Jakości, pani Katarzyna Szalwa i pani Magdalena Łokietek, asystentka Prezesa.

Ze strony  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obecni byli rówież: prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Zgliczyński –  Zastępca Dyrektora ds.  Klinicznych,  dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP –  zastępca Dziekana Studium Kliniczno-Dydaktycznego,  mgr inż. Zbigniew Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz mgr Michał Waszkiewicz  – Sekretarz Dyrektora.

Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej
Aktualności

CMKP i IMGW-PIB: Pogoda i transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Eksperci z CMKP oraz IMGW-PIB  przeprowadzili szereg analiz i badań, mających na celu odpowiedź na pytanie – czy istnieje związek między warunkami meteorologicznymi (temperaturą, wilgotnością względną, nasłonecznieniem, prędkością wiatru) i dynamiką pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia o liczbie przypadków potwierdzonych laboratoryjnie i liczbie zgonów związanych z COVID-19 oraz z wykorzystaniem danych meteorologicznych z 55 stacji synoptycznych w Polsce i danych terytorialnych, zespoły analityków uzyskali interesujące wnioski. Po stosunkowo łagodnym przebiegu pierwszej […]

13.04.2021
Więcej
Aktualności

Komunikat w sprawie szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 293) fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli: 1) uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne […]

08.04.2021
Więcej