Umowa pomiędzy CMKP a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr n. med. Wojciecha Puzynę i mgr Agnieszkę Łydę, członka Zarządu.

Zawarcie umowy jest następstwem podpisanego wcześniej Listu Intencyjnego o współpracy na rzecz podniesienia jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad pacjentkami i małymi pacjentami Centrum Medycznego „Żelazna”.

W obecności Pana Witolda Pahla – Wiceprezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorzy obydwu placówek podpisali umowę o utworzeniu na bazie Szpitala, jednostki naukowo-dydaktycznej – Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, celem którego będzie realizacja współpracy w zakresie działalności naukowej oraz zadań dydaktycznych polegających na  kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Do końca 2019 r. na bazie jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”,  planuje się utworzenie m.in. III Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Ze strony Centrum Medycznego „Żelazna” Sp z o.o. obecni byli: dr Dorota Sys – Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr, dr n. med. Grażyna Bączek – Dyrektor ds. położnych i pielęgniarek, dr hab. n. med. Michał Rabijewski – Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, dr n. med. Paweł Siekierski – Główny Konsultant ds. położnictwa i ginekologii CMŻ, pani Anna Dobryńska – Pełnomocnik ds. Jakości, pani Katarzyna Szalwa i pani Magdalena Łokietek, asystentka Prezesa.

Ze strony  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obecni byli rówież: prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Zgliczyński –  Zastępca Dyrektora ds.  Klinicznych,  dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP –  zastępca Dziekana Studium Kliniczno-Dydaktycznego,  mgr inż. Zbigniew Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz mgr Michał Waszkiewicz  – Sekretarz Dyrektora.

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Janiny Ludwiki Bauer-Gellert polskiej lekarki internistki, wybitnej specjalistki w zakresie transfuzjologii oraz organizacji ochrony zdrowia. Odeszła wielka patriotka, działaczka konspiracyjna, łączniczka Komendanta Głównego PSZ, ZWZ, AK. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

27.07.2021
Więcej
Aktualności

Sukces zespołu II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Miło nam poinformować o wykonanym i zakończonym sukcesem zabiegu fetoskopii i laserowej ablacji anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (zespole TTTS) w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Zabieg wykonali dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha i prof. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska. II Klinika Położnictwa i Ginekologii jest jedynym ośrodkiem CMKP, w której wykonuje się tak zaawansowane zabiegi terapii płodu. Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu Kliniki.

23.07.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów

Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Zdrowia serdecznie zapraszamy na szkolenie  w zakresie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciw Covid-19 dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, które odbędzie się 27 lipca 2021 roku w godz. 11:15-16:00. Szkolenie będzie miało formę webinaru na żywo. Aby otrzymać link do rejestracji, należy zgłosić się do właściwej sobie izby: KIF – https://kif.info.pl/szkolenia-ze-szczepienia/ KIDL – https://kidl.org.pl/news/view?id=2663 NIA – https://www.nia.org.pl/2021/06/25/nowy-termin-szkolenia-on-line-z-zakresu-przeprowadzania-kwalifikacji-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19/ Zgłoszenia będą przyjmowane przez izby, a następnie […]

12.07.2021
Więcej