Umowa pomiędzy CMKP a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr n. med. Wojciecha Puzynę i mgr Agnieszkę Łydę, członka Zarządu.

Zawarcie umowy jest następstwem podpisanego wcześniej Listu Intencyjnego o współpracy na rzecz podniesienia jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad pacjentkami i małymi pacjentami Centrum Medycznego „Żelazna”.

W obecności Pana Witolda Pahla – Wiceprezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorzy obydwu placówek podpisali umowę o utworzeniu na bazie Szpitala, jednostki naukowo-dydaktycznej – Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, celem którego będzie realizacja współpracy w zakresie działalności naukowej oraz zadań dydaktycznych polegających na  kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Do końca 2019 r. na bazie jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”,  planuje się utworzenie m.in. III Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Ze strony Centrum Medycznego „Żelazna” Sp z o.o. obecni byli: dr Dorota Sys – Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr, dr n. med. Grażyna Bączek – Dyrektor ds. położnych i pielęgniarek, dr hab. n. med. Michał Rabijewski – Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, dr n. med. Paweł Siekierski – Główny Konsultant ds. położnictwa i ginekologii CMŻ, pani Anna Dobryńska – Pełnomocnik ds. Jakości, pani Katarzyna Szalwa i pani Magdalena Łokietek, asystentka Prezesa.

Ze strony  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obecni byli rówież: prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Zgliczyński –  Zastępca Dyrektora ds.  Klinicznych,  dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP –  zastępca Dziekana Studium Kliniczno-Dydaktycznego,  mgr inż. Zbigniew Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz mgr Michał Waszkiewicz  – Sekretarz Dyrektora.

Aktualności

„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Mamy przyjemność poinformować, że w jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nagrodę specjalną „Menadżer Zdrowia” otrzymał  dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” to coroczny konkurs, którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. […]

18.01.2021
Więcej
Aktualności

#SzczepimySię

Trwają pierwsze szczepienia pracowników służby zdrowia Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP Najnowsze informacje dotyczące szczepień na COVID-19 publikujemy na: #vaxstopcovid

29.12.2020
Więcej