Umowa pomiędzy CMKP a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr n. med. Wojciecha Puzynę i mgr Agnieszkę Łydę, członka Zarządu.

Zawarcie umowy jest następstwem podpisanego wcześniej Listu Intencyjnego o współpracy na rzecz podniesienia jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad pacjentkami i małymi pacjentami Centrum Medycznego „Żelazna”.

W obecności Pana Witolda Pahla – Wiceprezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorzy obydwu placówek podpisali umowę o utworzeniu na bazie Szpitala, jednostki naukowo-dydaktycznej – Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, celem którego będzie realizacja współpracy w zakresie działalności naukowej oraz zadań dydaktycznych polegających na  kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Do końca 2019 r. na bazie jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”,  planuje się utworzenie m.in. III Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Ze strony Centrum Medycznego „Żelazna” Sp z o.o. obecni byli: dr Dorota Sys – Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr, dr n. med. Grażyna Bączek – Dyrektor ds. położnych i pielęgniarek, dr hab. n. med. Michał Rabijewski – Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, dr n. med. Paweł Siekierski – Główny Konsultant ds. położnictwa i ginekologii CMŻ, pani Anna Dobryńska – Pełnomocnik ds. Jakości, pani Katarzyna Szalwa i pani Magdalena Łokietek, asystentka Prezesa.

Ze strony  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obecni byli rówież: prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Zgliczyński –  Zastępca Dyrektora ds.  Klinicznych,  dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP –  zastępca Dziekana Studium Kliniczno-Dydaktycznego,  mgr inż. Zbigniew Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz mgr Michał Waszkiewicz  – Sekretarz Dyrektora.

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

Miło nam poinformować, że 19 i 20 października br. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyły się obrony rozpraw doktorskich. mgr Natalii Maryan z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań rozwoju sporadycznego raka jelita grubego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig. Nastazji Pilonis z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Promotorem pracy jest […]

20.10.2021
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

13 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczył dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji nadały dobiegające końca obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni. Mimo zachowania obostrzeń sanitarnych, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, dodatkowo transmisję internetową obejrzeć mogło wielu  odbiorców. W gmachu Uczelni obecne były władze CMKP, rektorzy i prorektorzy uczelni […]

14.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

W październiku zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachhttp://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lubliniehttps://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniehttps://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegohttps://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,803,szkolenia-wykonywanie-szczepien-przeciwko-covid-19.html Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kursy/praktyczna-czesc-kursu-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-fizjoterapeutow-farmaceutow-i-diagnostow-laboratoryjnych […]

05.10.2021
Więcej