Umowa pomiędzy CMKP a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że 1 grudnia 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr n. med. Wojciecha Puzynę i mgr Agnieszkę Łydę, członka Zarządu.

Zawarcie umowy jest następstwem podpisanego wcześniej Listu Intencyjnego o współpracy na rzecz podniesienia jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad pacjentkami i małymi pacjentami Centrum Medycznego „Żelazna”.

W obecności Pana Witolda Pahla – Wiceprezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorzy obydwu placówek podpisali umowę o utworzeniu na bazie Szpitala, jednostki naukowo-dydaktycznej – Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, celem którego będzie realizacja współpracy w zakresie działalności naukowej oraz zadań dydaktycznych polegających na  kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Do końca 2019 r. na bazie jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”,  planuje się utworzenie m.in. III Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Ze strony Centrum Medycznego „Żelazna” Sp z o.o. obecni byli: dr Dorota Sys – Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr, dr n. med. Grażyna Bączek – Dyrektor ds. położnych i pielęgniarek, dr hab. n. med. Michał Rabijewski – Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego, dr n. med. Paweł Siekierski – Główny Konsultant ds. położnictwa i ginekologii CMŻ, pani Anna Dobryńska – Pełnomocnik ds. Jakości, pani Katarzyna Szalwa i pani Magdalena Łokietek, asystentka Prezesa.

Ze strony  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego obecni byli rówież: prof. Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Zgliczyński –  Zastępca Dyrektora ds.  Klinicznych,  dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP –  zastępca Dziekana Studium Kliniczno-Dydaktycznego,  mgr inż. Zbigniew Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz mgr Michał Waszkiewicz  – Sekretarz Dyrektora.

Aktualności

26-27 października trwa 2. Kongres Zdrowie Polaków 2020

Motto Kongresu: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.” Przewodniczący Rady Programowej Kongresu – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Główne przesłanie tegorocznego Kongresu dotyczy edukacji społecznej i konieczności propagowania odpowiednich postaw prozdrowotnych u każdego Polaka. W trakcie Kongresu wśród wielu debat i paneli można zapoznać się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami, lecz także z przedstawionymi z zaangażowaniem i troską […]

27.10.2020
Więcej
Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej