Umowa ramowa o współpracy pomiędzy CMKP a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

7 listopada 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP i Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Robert Lasota, podpisali umowę ramową o utworzeniu na bazie jednostek organizacyjnych Szpitala, trzech klinik CMKP.

Utworzone kliniki umożliwią wykonywanie zadań statutowych CMKP i Szpitala m.in. w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, co przełoży się w przyszłości na zwiększenie liczby wysokowykwalifikowanej kadry medycznej, gwarantującej podniesienie jakości udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności: dr. Andrzeja Krupy – Z-cy Dyrektora ds. Medycznych, prof. dr hab. Wojciecha Bika – Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP.

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

Miło nam poinformować, że 19 i 20 października br. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbyły się obrony rozpraw doktorskich. mgr Natalii Maryan z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań rozwoju sporadycznego raka jelita grubego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig. Nastazji Pilonis z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Promotorem pracy jest […]

20.10.2021
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

13 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2021/2022. Uroczystości przewodniczył dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji nadały dobiegające końca obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni. Mimo zachowania obostrzeń sanitarnych, uroczystość nie zmieniła swojego wyjątkowego charakteru, dodatkowo transmisję internetową obejrzeć mogło wielu  odbiorców. W gmachu Uczelni obecne były władze CMKP, rektorzy i prorektorzy uczelni […]

14.10.2021
Więcej
Aktualności

Szkolenie praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

W październiku zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia uprawniającego do wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 do zarejestrowania się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach. W tym celu należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachhttp://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lubliniehttps://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniehttps://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegohttps://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,803,szkolenia-wykonywanie-szczepien-przeciwko-covid-19.html Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kursy/praktyczna-czesc-kursu-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-fizjoterapeutow-farmaceutow-i-diagnostow-laboratoryjnych […]

05.10.2021
Więcej