Umowa ramowa o współpracy pomiędzy CMKP a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

7 listopada 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP i Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Robert Lasota, podpisali umowę ramową o utworzeniu na bazie jednostek organizacyjnych Szpitala, trzech klinik CMKP.

Utworzone kliniki umożliwią wykonywanie zadań statutowych CMKP i Szpitala m.in. w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, co przełoży się w przyszłości na zwiększenie liczby wysokowykwalifikowanej kadry medycznej, gwarantującej podniesienie jakości udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności: dr. Andrzeja Krupy – Z-cy Dyrektora ds. Medycznych, prof. dr hab. Wojciecha Bika – Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz Michała Waszkiewicza, Sekretarza Dyrektora CMKP.

Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej