XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi.

Zakład Immunohematologii CMKP na XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi.

Dr hab. n.med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, prof. CMKP członek Komitetu Naukowego i przewodnicząca sesji: „Postępy w immunologii transfuzjologicznej”, wygłosiła wykład: „Strategie doboru krwinek czerwonych do transfuzji w różnych sytuacjach klinicznych”.

Dr n. med. Anna Stachurska przedstawiła wybraną przez Zarząd PTHiT prezentację ustną: „Cząsteczki powierzchniowe i reakcje immunologiczne mikropęcherzyków uwalnianych z przechowywanych erytrocytów”.

Dr n. biol. Adrianna Łoniewska-Lwowska i dr n. med. Katarzyna Koza prezentowały postery: „Ocena zaburzeń interakcji białek błonowych
i cytoszkieletarnych oraz ich znaczenie w procesie starzenia się krwinek czerwonych we wrodzonych niedokrwistościach hemolitycznych” oraz „Peroksyredoksyna 2 jako element obrony antyoksydacyjnej krwinek czerwonych w talasemii α”.

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej