Zmarł Profesor Ryszard Brzozowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci profesora Ryszarda Brzozowskiego,
Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1984-1990,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1969-1984,
Inspektora Sanitarnego w latach 1969-1984,
wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych CMKP.

 Żegnamy cenionego nauczyciela akademickiego, wielki autorytet medyczny
i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz za działalność na rzecz rozwoju polskiej medycyny
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie Zmarłego

 wyrazy głębokiego współczucia składają

Dyrektor, Rada Naukowa i  Pracownicy
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Aktualności

26-27 października trwa 2. Kongres Zdrowie Polaków 2020

Motto Kongresu: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.” Przewodniczący Rady Programowej Kongresu – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Główne przesłanie tegorocznego Kongresu dotyczy edukacji społecznej i konieczności propagowania odpowiednich postaw prozdrowotnych u każdego Polaka. W trakcie Kongresu wśród wielu debat i paneli można zapoznać się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami, lecz także z przedstawionymi z zaangażowaniem i troską […]

27.10.2020
Więcej
Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej