Zmiana na stanowisku dyrektora SPSK im. prof. A. Grucy CMKP

Z dniem 20 grudnia br. dr. n. med. Mieczysław Błaszczyk, w związku z przejściem na emeryturę zakończył swoje ponad dziesięcioletnie i pełne sukcesów dzieło rozwoju i rozbudowy SPSK im. Prof. Adama Grucy CMKP.

dr M. Błaszczyk

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora SPSK, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert powierzył funkcję pełniącego obowiązki dyrektora szpitala Prof. dr. hab. n. med. Jarosławowi Czubakowi, Kierownikowi Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP. Prof. Jarosław Czubak jest od blisko 20 lat związany ze Szpitalem Grucy, przez ostatnie lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora szpitala ds. medycznych.

prof. J. Czubak

Aktualności

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”

W dniach 23-24 października 2020 odbywa się IX edycja Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”. Ze względu na  sytuację epidemiologiczną spotkanie ma formułę hybrydową – odbywa się stacjonarnie w Serocku oraz jest transmitowane on-line. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego objęło patronatem Konferencję, a wśród prelegentów znaleźli się znamienici profesorowie Uczelni. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum jest prof. Marek Szczepkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP. […]

23.10.2020
Więcej
Aktualności

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos

20 października br. odbyła się 1. obrona rozprawy doktorskiej w nowym roku akademickim 2020/2021. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał lek. Tomasz Latos. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Analiza zasadności badań tomografii komputerowej w ortopedii na przykładzie kości i stawów kończyny dolnej”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki. Serdecznie gratulujemy.

21.10.2020
Więcej
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej