14.08.2018 -przerwa w dostępie do serwisów internetowych CMKP

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi środowiska informatycznego CMKP w dniu 14.08.2018 r. w godzinach 12:00-18:00 wystąpi przerwa w dostępie do wszystkich serwisów internetowych CMKP. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dział Informatyki CMKP

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, zatrudni lekarzy do pracy i/lub na dyżury w Oddziale: neurologicznym, okulistycznym, obserwacyjno-zakaźnym, neonatologicznym, chirurgii dziecięcej, chorób płuc, wewnętrznym, chirurgii ogólnej, dziecięcym, laryngologicznym, kardiologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, reumatologicznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w […]

Czytaj więcej

Podpisanie umowy pomiędzy CMKP a CMŻ

2 sierpnia 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy CMKP, reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa dr n. med. Wojciecha Puzynę i mgr […]

Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi systemu Elektroniczne Zwolnienie Lekarskie (e-ZLA)

Czytaj więcej

ADAMED SmartUp

25 lipca 2018 r, Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji gościło zdolną młodzież z całej Polski, uczestników obozu naukowego ogólnopolskiej akcji ADAMED SmartUP

Czytaj więcej

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018

Prof. Ryszard Gellert uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak – w kategorii NAUKOWIEC PRZYSZŁOŚCI – za profesjonalne działania prowadzące do rozwoju wykwalifikowanej kadry medycznej. Prof. Dr hab. Ryszard Gellert […]

Czytaj więcej

Ekspert w zakresie kardio-onkologii

Dr hab Sebastian Szmit został zaproszony przez Ministerstwo Zdrowia jako ekspert w zakresie kardio-onkologii na posiedzenie dotyczące tworzenia Narodowego Instytutu Onkologii.

Czytaj więcej

Członek Korespondent Wydziału Lekarskiego PAU

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 16.06.2018 r. wybrało prof. dr hab. n. med. Adama Torbickiego na członka Korespondenta Wydziału Lekarskiego PAU.  

Czytaj więcej

Nowi konsultanci krajowi w medycynie

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa – kierownika Zakładu Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego CMKP – do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie  zdrowia publicznego. Minister Zdrowia w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej powołał […]

Czytaj więcej

List intencyjny

18 czerwca 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisany został List Intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP, a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, reprezentowanym […]

Czytaj więcej