Publikacja pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego w Polish Archives of Internal Medicine

Publikacja artykułu nt. częstości występowania objawów żołądkowo-jelitowych i zaburzeń węchu lub smaku wśród osób chorujących na COVID-19. Celem badania przeprowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, było określenie częstości występowania objawów żołądkowo-jelitowych i zaburzeń węchu […]

Czytaj więcej

Zajęcia symulacyjne w ramach specjalizacji dla lekarzy

Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” dofinansowany w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)  realizuje szkolenia z zakresu […]

Czytaj więcej

Profesor Urszula Fiszer Przewodniczącą Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Akademii Nauk, powołało Panią Profesor Urszulę Fiszer na Przewodniczącą Komitetu Nauk Neurologicznych PAN na czteroletnią kadencję 2020-2024. Decyzja jest wyrazem uznania dla dotychczasowego, bogatego dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego Pani Profesor oraz zaangażowania na rzecz rozwoju […]

Czytaj więcej

Laureaci Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP  została Laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 „Naukowiec przyszłości”. Laureatami Nagrody zostają Liderzy Inteligentnego Rozwoju w swoich dziedzinach. Statuetki trafiają do organizacji i osób, którzy wyznaczają trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju – […]

Czytaj więcej

Oświadczenie o bezprawnym wykorzystaniu wizerunku prof. dr. hab. n. med. Adama Torbickiego

Informujemy o bezprawnym wykorzystaniu wizerunku prof. dr. hab. n. med. Adama Torbickiego  Kierownika Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP, poprzez zamieszczenie w Internecie za pośrednictwem profilu „Twój blog o zdrowiu” na portalu społecznościowym facebook.com oraz za pośrednictwem strony […]

Czytaj więcej

Tydzień Promocji Karmienia Piersią

Trwają obchody Polskiego Tygodnia Karmienia Piersią, który tradycyjnie, w Polsce obchodzony jest w okresie między Dniem Matki a Dniem Dziecka. Tematykę odbywającej się w tych dniach corocznej konferencji Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP), wyznacza Światowa Organizacja Zdrowia  i związana z WHO organizacja World Alliance for Breastfeeding Action.

Czytaj więcej

Obrony rozpraw doktorskich CMKP

Zachowując wszelkie procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego, ale też wymagań prawnych przewodów naukowych, kontynuujemy obrony rozpraw doktorskich w formie online. W maju do obrony pracy doktorskiej przystąpiła doktorantka z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP.

Czytaj więcej

Egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Z początkiem czerwca 2020 r. zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią Covid 19, podjęto decyzję o zorganizowaniu egzaminu specjalizacyjnego […]

Czytaj więcej

Zmarł Prof. Andrzej Wojtczak

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Wojtczaka. Żegnamy wybitną postać polskiej medycyny i ochrony zdrowia, lekarza, który w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju interny i nefrologii oraz przewartościował podejście do zdrowia publicznego w Polsce. Profesor był wieloletnim […]

Czytaj więcej

Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński po raz kolejny powołany został na Konsultanta Krajowego ds. obronności w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Serdecznie gratulujemy

Czytaj więcej