Technik/St. technik w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  zatrudni pracownika na stanowisko technik /st.technik w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Wymiar etatu: 1 etat – na zastępstwo   Wymagania: Wykształcenie wyższe – minimum licencjat, Doświadczenie w pracy wymagające stałego kontaktu z ludźmi (dodatkowym […]

Czytaj więcej

Asystent w Zakładzie Cytologii

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ogłasza nowy  konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Cytologii Klinicznej  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103   Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego […]

Czytaj więcej

Pracownik gospodarczy-pokojowa w Domu Nauki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zatrudni na 1 etat osobę na stanowisku pracownik gospodarczy – pokojowa w Domu Nauki   Opis stanowiska: – utrzymanie należytej czystości sprzątanych pomieszczeń: biurowych, hotelowych, ciągów komunikacyjnych, kabin prysznicowych, umywalni, toalet, – okresowe mycie okien, – […]

Czytaj więcej

Specjalista w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zatrudni na 1 etat osobę na stanowisku Specjalista w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym   Opis stanowiska: kompleksowe prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Dyrektora CMKP decyzji administracyjnych,  w szczególności: prowadzenie postępowań,  opracowywanie projektów pism, […]

Czytaj więcej

Strażnik Ochrony Mienia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zatrudni na 1 etat osobę na stanowisku Strażnik Ochrony Mienia   Opis stanowiska: ochrona budynku biurowo – dydaktycznego wraz z mieniem  i przynależnym terenem, patrolowanie nieruchomości, wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń, prowadzenie rejestru pobierania i […]

Czytaj więcej

Wykładowca w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie dydaktycznej (2 osoby) w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z siedzibą w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie.

Czytaj więcej

Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznejw Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z siedzibą w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie przy  ul.Czerniakowskiej 231.

Czytaj więcej

Samodzielny referent w Dziale Techniczno-Gospodarczym

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zatrudni na 1 etat  na zastępstwo osobę na stanowisku Samodzielny Referent w Dziale Techniczno-Gospodarczym   Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: opracowanie rocznego planu zamówień oraz weryfikację jego wykonania prowadzenie spraw związanych z […]

Czytaj więcej

Kierownik II Kliniki Pediatrii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na Kierownika II Kliniki Pediatrii z siedzibą w Szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie

Czytaj więcej

Starszy wykładowca w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy  w grupie dydaktycznej w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii z siedzibą w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego […]

Czytaj więcej