Wynik konkursu na Kierownika Zakładu Położnictwa

Informacja o wyniku konkursu   Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Zakładu Położnictwa Jednostka organizacyjna: Zakład Położnictwa Wymiar: pełny etat Data ogłoszenia: 04.03.2019 r. Termin składania dokumentów: 02.04.2019 r. Data rozstrzygnięcia: 24.04.2019 r. Liczba zgłoszeń: 0 Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: ———————- […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacja o wyniku konkursu   Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej   Jednostka organizacyjna: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii   Wymiar: pełny etat   Data ogłoszenia: 11.02.2019 r.   Termin składania dokumentów: 12.03.2019 r.   Data rozstrzygnięcia: 27.03.2019 r. […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta

Konkurs na stanowisko Doktorant-Stypendysta (2 osoby) do realizacji zadań projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach” Jednostka Organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Wymiar: stypendium […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Informacja o wyniku konkursu   Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej   Jednostka organizacyjna: Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa   Wymiar: pełny etat   Data ogłoszenia: 24.01.2019 r.   Termin składania dokumentów: 22.02.2019 r.   Data rozstrzygnięcia: 25.02.2019 r. […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu na Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Informacja o wyniku konkursu   Konkurs na pełnienie funkcji kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii   Jednostka organizacyjna: II Klinika Położnictwa i Ginekologii   Wymiar: pełny etat   Data ogłoszenia: 16.01.2019 r.   Termin składania dokumentów: 16.02.2019 r.   Data […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu na Kierownika Kliniki Psychiatrii

Informacja o wyniku konkursu   Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Kliniki Psychiatrii   Jednostka organizacyjna: Klinika Psychiatrii   Wymiar: pełny etat   Data ogłoszenia: 07.01.2019 r.   Termin składania dokumentów: 07.02.2019 r.   Data rozstrzygnięcia: 25.02.2019 r.   Liczba zgłoszeń: […]

Czytaj więcej

Wynik konkursu na Kierownika Zakładu Psychologii Medycznej

Informacja o wyniku konkursu   Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Zakładu Psychologii Medycznej   Jednostka organizacyjna: Zakład Psychologii Medycznej   Wymiar: pełny etat   Data ogłoszenia: 24.01.2019 r.   Termin składania dokumentów: 22.02.2019 r.   Data rozstrzygnięcia: 25.02.2019 r.   […]

Czytaj więcej