Asystent w Zakładzie Fizjologii Klinicznej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Fizjologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103   Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w art. 24 […]

Czytaj więcej

Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej z  siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103   Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w […]

Czytaj więcej

Adiunkt w Zakładzie Położnictwa

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza  konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Położnictwa z  siedzibą w Warszawie w Centrum Medycznym „Żelazna” przy ul. Żelaznej 90 w Warszawie Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego […]

Czytaj więcej

Asystent w Zakładzie Cytologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ogłasza nowy  konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Cytologii Klinicznej  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103   Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w §  24 ust. 3 […]

Czytaj więcej