Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka  z siedzibą w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 (w wymiarze 1 etatu)   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki: […]

Czytaj więcej

Adiunkt w Klinice Onkologii i Hematologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza  konkurs na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w Klinice Onkologii i Hematologii (w wym. 1 etat)        z  siedzibą w CSK MSWiA w  Warszawie przy  ul. Wołoskiej 137 Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi […]

Czytaj więcej

Asystent w Klinice Onkologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza  konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej (w wym. 1 etat) w Klinice Onkologii z  siedzibą  w Europejskim Centrum Zdrowia  w  Otwocku  przy  ul. Borowej 14/18 Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla […]

Czytaj więcej

Wykładowca w Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza  konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie dydaktycznej (w wym. 1 etat) w Centrum Alergologii,Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodku Symulacji z  siedzibą  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103 Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi […]

Czytaj więcej