Asystent w Zakładzie Cytologii

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ogłasza nowy  konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Cytologii Klinicznej  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103   Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego […]

Czytaj więcej

Wykładowca w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie dydaktycznej (2 osoby) w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z siedzibą w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej 231 w Warszawie.

Czytaj więcej

Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznejw Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z siedzibą w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie przy  ul.Czerniakowskiej 231.

Czytaj więcej

Kierownik II Kliniki Pediatrii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza konkurs na Kierownika II Kliniki Pediatrii z siedzibą w Szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie

Czytaj więcej