Dialog techniczny na potrzeby przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aparatury naukowo-badawczej oraz do inwentaryzacji majątku trwałego

Dialog techniczny na potrzeby przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aparatury naukowo-badawczej oraz do inwentaryzacji majątku trwałego.

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 21 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej