ZP-194/2019

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wdrożenie Open Journal Systems – otwartego systemu do obsługi czasopism – dla czasopisma Wiedza Medyczna

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2019 r. do, godz. 15:00

Czytaj więcej