ZP-488/18

Postępowanie, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń w budynku CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie.

Termin składania ofert przedłużono do dnia:  5 lipca 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-470/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej