ZP-860/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-818/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-820/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2019 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Termin składania ofert: do dnia 4 grudnia 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej