ZP-470/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-450/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 28 czerwca 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-340/18

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2018 r.,  do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-260-2/18

Dostawa przełączników sieciowych.

Termin składania ofert przedłużono: do dnia 24 kwietnia 2018 r.,  do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-260-1/18

Postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie

Termin składania ofert przedłużono do dnia 17 kwietnia 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-280/18

Postępowanie, którego  przedmiotem jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-220/18

Przebudowa pomieszczeń w piwnicach segmentu B budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie na zwierzętarnię.

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2018 r.,  do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-170/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 5 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-140/18

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby CMKP

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2018 r.,  do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-125/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej