ZP-915/18

Nagranie i montaż prezentacji audiowizualnych.

Termin składania ofert: do dnia  15 listopada 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-777-2/18

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie.

Termin składania ofert:  30 października 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-850/18

Dostawa przełączników sieciowych

Termin składania ofert: do dnia 24 października 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-760/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2019 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 8 listopada 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-777/18

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie.

Termin składania ofert:  11 października 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-640/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 18 września 2018 r. do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-692/18

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-686/18

Dostawa przełączników sieciowych

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-665/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 4 września 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-657/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2018 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00

Czytaj więcej