ZP-7-2/2020

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w zw. z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2020 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-7/2020

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego w zw. z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-1050/18

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert przedłużono: do dnia 18 grudnia 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-915/18

Nagranie i montaż prezentacji audiowizualnych.

Termin składania ofert: do dnia  15 listopada 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-860/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-777-2/18

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie.

Termin składania ofert:  30 października 2018 r., godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-850/18

Dostawa przełączników sieciowych

Termin składania ofert: do dnia 24 października 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-818/18

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej

ZP-820/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2019 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego.

Termin składania ofert: do dnia 4 grudnia 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej

ZP-760/18

Usługa edukacyjna polegająca na realizacji w 2019 roku kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert: do dnia 8 listopada 2018 r., do godziny 10:00

Czytaj więcej